Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Kontantrabat

0
Jeg har lige stiftet bekendtskab med ovennævnte facilitet.
Det fungerer fint nok, men jeg tror ikke, at jeg nåede at opfange, at systemet automatisk dannede rabatten.

Men en ting har jeg efterfølgende konstateret, og det er, at e-conomic beregner udgående moms af rabatten - det er vist en ommer !!!

Kasserabat beregnes af fakturabeløb excl. moms.

Eller er jeg helt forkert på den??
i Forslag » Andet af (26.5k points)
status opdateret af

30 Svar

Hej Kim,

som du måske har regnet ud, har jeg sat mig selv i karantæne på Jeres blok, da jeg fortsat er af den opfattelse, at I hos e-conomic kun mener blokken halvhjertet.
Men for lige at følge op på denne tråd, så læs flg:

Hej Erik,

Tak for dit forslag.

Vi er i tvivl om hvor mange der har behov for dette, hvorfor andre med samme ønske, meget gerne må komme med deres besyv også.

Mvh Steffen Ekelund

Jeg har oplevet det flere gange, og har derfor opfattet formuleringen som Jeres generelle holdning.

I den aktuelle sag er det selvfølgelig muligt, at I afventer endnu et svar fra Skat, men hvorfor ikke bare bruge den sunde fornuft, der siger, at hvis der ikke fremsendes en kreditnota på kasserabatten, så skal der heller ikke beregnes moms. Det er hverken useriøst eller forbudt iht. loven. Det er en fortolkning, som har været anvendt i årtier jvf. det seneste brugerindlæg.
Forslag af (26.5k points)
opdateret af 🔒
Hej Erik,

Tak for dit indlæg.
Der er ganske rigtigt to ting i dit indlæg, som jeg nedenfor vil forsøge at forholde mig til.

Kontantrabat:
Vedr. den konkrete om kontantrabat så var (er) ambitionen at spare kunder tid ved udvikling af en særskilt betalingsbetingelse, der letter dette arbejde. Det er kun delvist lykkedes   , eftersom der er delte opfattelser om hvad der er rigtigt. Jeg bekræftes atter i at bogføring ikke er en eksakt videnskab! Og at praksis varierer...
Vi forsøger nu at få etableret en autoritativ udlægning (om det lykkes er en anden sagOg indtil den er på plads vil vi ikke bruge flere udviklingsressourcer efter det. Så dem der vil anvende funktionen og mener at de er på sikker grund, de kan gøre det. I fald man ikke mener sig på sikker grund må man gøre det the old fashioned way.

Halvhjertet eller ej:
Vi mener det alvorligt med dette forum. Også denne kategori forslag til nemmere e-conomic. At vi ikke ureflekteret implementere alle forslag, synes jeg faktisk tjener os til ære.

En lang række forslag er en fordel for nogle og en ulempe for andre. Senest har jeg bemærket mig et forslag om - http://forum.e-conomic.dk/andet/oprettelse-fakturalinie-uden-antal-t895.html#p3173 antal i linjer. Havde vi ikke bedt om yderlig input så havde vi med sikkerhed ændret procedurer for en lang række kunder. Utvivlsomt til deres store irritation.

Hertil kommer at de andre inputs faktisk har bidraget til forståelsen af disse kunders behov og arbejdssituation. Og det er bare super at vi bliver klogere på vores kunder!

Vi er one size fits all eller cots - http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_off-the-shelf og vi må derfor i sagens natur vægte mange hensyn. Simplicitet overfor kompleksitet.

Vi hører ofte at det kan I da bare lave en <em>indstilling for eller noget opsætning</em>.
Vi må bare erkende at mange af vores kunder IKKE ønsker at blive spurgt og/eller ikke ønsker at forholde sig til opsætning. Et radikalt eksempel herpå er Kill the Settings - http://flyosity.com/iphone/kill-the-settings-build-opinionated-software.php vedr. apple/iPhone.

Dér er vi ikke! Hvorfor vi gerne vil høre fra vores kunder. Og der bliver hørt. En ikke udtømmende liste er her på forslag implementeret via forum. - http://forum.e-conomic.dk/forbedringsforslag-til-conomic/status-forbedringsforslag-t236.html Der er vist enkelte som du kan genkende   

Endelig er forum transparent og viser andre her i huset, hvad der rører sig blandt vores kunder.

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
Hej

Først vil jeg skrive at jeg er utroligt glad for dette forum - og virkelig føler at jeg bliver hørt. Det har jeg ikke oplevet ved min tidligere leverandør - der skulle man betale for at få lov til at aflevere en oplysning om systemfejl (måske lidt overdrevet - men overdrivelse fremme forståelsen).

Flere af de indlæg jeg har skrevet, har ført til ændringer af e-conomic.

I denne her tråd om kontantrabat - der er det første gang jeg er blevet lidt skuffet - der er nu gået over ½ år, og der er stadig en løsning som ingen af brugerne har skrevet de synes er god.

Hvis der er nogen som rent faktisk bruger kontantrabatfunktionen i den nuværende form, så er jeg overbevist om at de IKKE sender kreditnota på kontantrabat, hvorved de overtræder momsloven. Det gør de vel og mærke uden at være klar over det - hvilken betyder, at hvis de får en bøde, så vil de bebrejde e-conomic.

Tak for et godt forum - og I vil få endnu mere tak hvis I får ændre funktionen med kontantrabat, så den ikke længere beregner moms.
Forslag af (4.2k points)
Så sker der en smule udvikling i denne sag - desværre ikke verdens mest positive nyheder  

Vi har igår endelig modtaget et svar fra SKAT - problemet er at de svarer at de vil kigge på sagen og at vi kan forvente svar inden for 60 (TRES!!!!!) dage.    

Så jeg må desværre anmode om jeres tålmodighed i denne henseende lidt endnu.

Med venlig hilsen Lasse Bager Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af 🔒 (34.9k points)
Atter udvikling i denne sag, desværre heller ikke af den gode slags.
Vi har fået svar fra SKAT.
Det autoritative svar fra SKAT er utvetydigt.

- Kreditnota må der til.

- Og den skal fremsendes til kunden.

- Ingen bagatelgrænse for fremsendelse af kreditnota.

Så vores kontantrabat funktion spiller ikke og hvis den skal bringes til at spille skal den laves gevaldigt om. Det er ikke nok at ændre princippet for beregning af momsprincippet. Øv, Øv og tre gange Øv.

Konsekvensen bliver at vi ruller funktionen tilbage. Den blev her til morgen fjernet fra alle dem der ikke har brugt den og vi vil i nærmeste fremtid skrive til dem der har brugt funktionen at vi fjerner den om en måneds tid.

Du spørger måske hvorfor vi så ikke bringer funktionen i overensstemmelse med SKATs krav fremfor at fjerne funktion helt. Det korte svar er, at vi hellere vil bruge vores udviklings ressourcer på andre og for os (og forhåbentlig også vores kunder) mere væsentlige ting. Ting der giver mere <em>bang for the buck</em> end betalingsbetingelsen kontantrabat giver det relativt begrænsede antal kunder der har anvendt funktionen.

Det er selvfølgelig ærgerligt for jer der bruger funktionen, men vi bliver nødt til at rette os efter SKATs retningslinjer, samt det ovenstående. Vi ønsker ikke at have en kvart, eller en halv løsning.

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
opdateret af 🔒
Javel!

Årsagen til, at skat kræver en kreditnota, er jo, at de ellers ikke vil refundere momsen.
Erhvervslivet har i årtier beregnet kasserabatten af fakturabeløbet FØR moms. Og når man gør det, bliver SKAT ikke snydt på nogen måde. Den, der afgiver kasserabatten kræver ingen returmoms og rabatmodtageren afleverer ikke moms til SKAT.
Den eneste situation, hvor det kan have en momseffekt (Og det er nok en af de væsentligste begrundelser i lovgrundlaget) , er, hvor en privatkunde er involveret. Da kan SKAT have en interesse i at se dokumentation for at moms af kasserbatten er beregnet, da momsen i den situation ikke er neutral.
Mit modargument overfor SKAT er, at erhvervsvirksomheder imellem er det et spørgsmål om at lægge moms på finanstransaktioner, og så vidt er vi vel ikke kommet endnu.
Det er fint nok, at I nu fjerner funktionen fra e-conomic. Som den var, kunne den ikke bruges, fordi den ikke harmonerede med den gængse praksis.
Forslag af (26.5k points)
Hej

Ligesom tidligere brugere her i tråden - så opfatter jeg også SKATs tekst som en mulighed - altså at når der ikke udstedes kreditnota, så må man ikke fratrække i salgsmomsen. Altså som det altid har været praksiseret uden i det virkelige liv.

Jeg har ikke set svaret fra SKAT - men tror lidt der er spurgt i øst og svaret i vest - altså at SKAT ikke har været hele vejen omkring emnet. De er altså ikke kommet til hvad der skal ske hvis leverandøren vælger ikke at sende en kreditnota.

Idet SKAT har gjort det lidt mudret - så forstår jeg godt at e-conomic vælger at fjerne muligheden. Lidt synd for de e-conomic brugere som gerne vil bruge funktionen.

Personligt har jeg ikke brugt funktionen ved nogle af mine kunder, vi har bogført os ud af kontantrabatterne - vel og mærke momsfrit, og det ændre vi ikke noget på.
Forslag af (4.2k points)
@ Erik og Leo,

Tak for jeres meldinger.
Som tidligere linjeofficer indtog jeg nærmest retstilling da jeg læste svaret  fra SKAT. Ikke på grund af svaret men fordi det var så kontant*.

Om der er spurgt i øst og svaret i vest ved jeg ikke. Det vil ikke være første gang ifald det er tiilfældet, hvad enten der er hos os elelr hos SKAT eller os begge der har rod i kompasset.

Vi har også været i telefonisk kontakt med SKAT, og trods forsøg på nuancering, var svaret  højtlæsning af reglerne.

Om der er tale om moms på finanstransaktioner ved jeg ikke. Det til trods for at et af tidens hotte emne netop er afgifter på finanstransaktioner...

* undskyld den dårlige vittighed.

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
Hej

Stå bare rør når jeg skriver

Det med finanstransaktion den har jeg faktisk hørt før - som begrundelse for at der ikke er moms på.

Der er IKKE moms på renter - det tror jeg at vi kan få selv SKAT til at sige god for (endnu).

At man giver en godtgørelse til en kunde som man har givet følgende betalingsbetingelser:
løbende måned plus 30 dage - eller 8 dage netto minus 2%
Det er jo en rente for at de betaler efter 8 dage.

Men da SKAT står fast - på et område hvor praksis i 99,9% (ved mine forretningsforbindelser 100%) af de danske virksomheder er en anden - det er typisk SKAT.

En af mine klienter betaler ofte med kontantrabat ved sine leverandører, nogen gange er det store beløb, men rabatten kan ofte være lav - helt ned til få kroner, og hvis der skal dannes og sendes en kreditnota på kr. 3 i rabat - for at få 60 øre i momsreduktion, så hører alting op.

Men fint at konklusion fra e-conomics side er at droppe funktionen - hellere ingen funktion end en som ikke er praktisk anvendelig.
Forslag af (4.2k points)
Hej Leo og Kim,

Leo, du har netop skrevet mit næste indlæg, derfor ikke flere faglige kommentarer om emnet.
Men det glæder mig, at punktet nu er bragt frem i det seneste nyhedsbrev. Jeg er sikker på, såfremt nyhedsbrevet ellers læses af et bredt forum, at rigtig mange professionelle brugere vil sidde undrende tilbage og sige til sig selv: Hvad har de gang i hos e-conomic - og hos SKAT.
Forslag af (26.5k points)
Kontantrabat