Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Bogføring og afstemning i valuta

+1
Hej,

Det har været nævnt i et indlæg eller to tidligere - det her med valuta-problematikken.
Jeg synes ikke det er hverken let, smart, hurtigt eller automatisk at handler med kunder i udlandet når man bruger e-conomic. Måske det blot er mig der ikke har fundet løsningen endnu...?

Jeg har en række kunder, der sælger i forskellig valuta til udlandet. Jeg bruger den automatiske bankafstemning, til at indlæse bankposterne, da der er ret mange, og overfører dem til kassekladden. Indbetalingerne er sket til en bank konto der føres i DKK, samme som grundvalutaen i systemet, men udfordringen kommer når jeg skal lave en indbetaling på kunden, da fakturaen er i anden valuta. På posteringen i kassekladden (overført fra banken) står beløbet i DKK. Jeg vælger typen "kundebetaling" i bilaget og indsætter det fakturanummer der skal udlignes. Men så skal jeg selv udregne valutakursen der er brugt den pågældende dag beløbet er gået i banken og indsætte den, huske at rette beløbet på bilaget fra DKK til valuta-beløbet, samt ændre valutaen.

Det er mig en kende for omstændigt - når man har rigtig mange indbetalinger i valuta.

Bankafstemningen kan så vidt jeg ved heller ikke håndtere andet end DKK? Altså hvis man oprettede en bankkonto i anden valuta, ville den heller ikke kunne bruges til det?

Kunne vi ikke få kigget lidt nærmere på det med valuta - både håndtering af indbetalingerne, afstemningen mod banken og håndtering af bankafstemning i udenlandsk valuta, så man kan bogføre i den valuta?

Jeg ved godt at I primært fokusere på de mindre/mellemstore virksomheder - men der må der været rigtig mange af dem, der også handler i anden valuta, som ville gavne af en smartere løsning?

Håber I vil overveje noget her :o)
i Forslag » Andet af (1.9k points)
status opdateret af
Du har fuldstændig ret, men så snart en e-conomic kunde har mere end 1 ansat, arbejder med valuta eller lager, så er der dødt løb.
De har endnu ikke opdaget, at selv danske virksomheder kan, og har behov for, at anvende fremmed valuta, både til køb og salg.
Bankafstemning i fremmed valuta er et oplagt must, ligesom en lettere arbejdsgang vedr. betalinger til og fra udlandet er et praktisk problem.
Mht. valutakursproblematikken har jeg tidligere foreslået, at man i konteringsbilledet har de 2 valutafelter, så man indtaster/indlæser beløbet i DKK og indtaster/henter valutabeløbet. Derefter kan systemet på disse grundlag selv udregne valutakursen.
Indtil dette problem er løst, eller mine kunder endelig beslutter sig til at overgå til et andet system, har jeg løst problemet på flg. måde:
Bankposteringerne indlæses i en kladde, det relaterede afregningbilag fra banken vedhæftes posteringen, hvorefter jeg åbner posteringen, tabber frem til beløbsfeltet, sletter den danske værdi, springer til "Fakturanr.", vælger(indtaster fakturanr.) den/de fakturaer betalingen vedrører og overfører derved de relaterede valutabeløb til beløbsfeltet. I det øjeblik man overfører fakturaen/valutabeløbet, finder systemet den relevante kunde/leverandør og tilretter valutaen.
Nu mangler e-conomic blot at få tilrettet systemet, så tabuleringen frem til kursfeltet fungerer.(E-conomic har vistnok arbejdet et halvt års tid på opgaven) Kursen skulle gerne fremgå af det indscannede bankbilag og kan umiddelbart indtastes.

Der mangler også, at e-conomic får styr på kontooversigterne, hvor den enkelte faktura/betaling godt nok vises i den relevante valuta, men kontoens saldo står i DKK. God dag mand økseskaft.
Og god fornøjelse.

3 Svar

Her er vi også en af de større med mange bankbetalinger og 4 valutaer, der er fuldstændig enig i det du beskriver her.

 

+1 på nemmere behandling af udenlandske betalinger
Forslag af (1.1k points)
Hej CLAccounting

Tusind tak for dit indlæg og fremsætningen af din problemstilling.

Som du skriver det, så tror jeg du er bevidst om de muligheder der foreligger i e-conomic i behandlingen af posteringer er er modtaget i anden valuta. Nemlig at vi kan overføre posteringen fra bankafstemningen, men selv skal indsætte valuta beløbet og påføre den korrekte kurs. Denne kurs kan naturligvis hentes fra banken hvor den vil fremgå af posteringens detaljer.

Jeg er dog klar over at dette som sådan er et "brud" på den arbejdsgang vi er midt i, hvorfor det ikke er den mest hensigtsmæssige løsning, medmindre at dette afregningsbilag er vedhæftet posteringen som Erik nævner, hvor kursen så vil fremgå af dette vedhæftede bilag, hertil kommer også at denne løsning kræver tillægsmodulet Indscanning aktiveret.

Jeg er villig til at genbesøge dette og tage jeres forslag med på vores prioriteringsmøde, og endnu en gang debattere mulighederne for at håndtere valuta i vores kassekladde.

Jeg vil vende tilbage til dette indlæg når jeg kender vores fremtidige intentioner vedrørende dette.

<p dir="ltr">Venlig hilsen/Best regards</p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><b>Lauris P. Sørensen</b></p> <p dir="ltr">Team Scale, Planet WOW</p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><img src=" width="258" height="27" /></p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr">e-conomic er et produkt fra</p> <p dir="ltr">Visma e-conomic A/S</p> <p dir="ltr">Gærtorvet 1, 1799 København V</p> <p dir="ltr">CVR-nummer: 29403473</p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> Hvis du gerne vil have indflydelse på de næste forbedringer, så er du velkommen til at besøge vores liste over forslag vi på nuværende tidspunkt overvejer. <br>- <a href="https://forum.e-conomic.dk/tag/overvejes"> Hop herind og stem på de forslag du er enig i! </a></p>
Forslag af (35.0k points)
Hej CLAccounting

Så har jeg nyheder at bringe vedrørende dette forslag.
For nuværende vil vi ikke arbejde på nogle specifikke tiltag i forbindelse med at håndtere valuta anderledes end vi gør i dag. Derfor vil dit forslag blive ændret til implementeres ikke.

Til gengæld er der tale om i løbet af 2016 at kigge på optimeringsmuligheder i den eksisterende kassekladde, eller ultimativt udviklingen af en ny kassekladde. Her vil alle input fra kunder, administratorer og brugere i øvrigt blive taget til efterretning, i målet om at lave en kassekladde der kan løse vores brugeres behov hensigtsmæssigt, herunder også valuta posteringer.

I denne omgang kaster vi os derfor ikke over noget specifikt.

<p dir="ltr">Venlig hilsen/Best regards</p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><b>Lauris P. Sørensen</b></p> <p dir="ltr">Team Scale, Planet WOW</p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><img src=" width="258" height="27" /></p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr">e-conomic er et produkt fra</p> <p dir="ltr">Visma e-conomic A/S</p> <p dir="ltr">Gærtorvet 1, 1799 København V</p> <p dir="ltr">CVR-nummer: 29403473</p> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> Hvis du gerne vil have indflydelse på de næste forbedringer, så er du velkommen til at besøge vores liste over forslag vi på nuværende tidspunkt overvejer. <br>- <a href="https://forum.e-conomic.dk/tag/overvejes"> Hop herind og stem på de forslag du er enig i! </a></p>
Forslag af (35.0k points)