Tillykke til e-conomic med det nye design – det kan implementeres nu

+1

Jeg synes, at det nye design er så godt nu, at man kan tillade sig at introducere det for kunderne, og måske, inden for overskuelig tid, tvinge de sidste modstræbende brugere over.

Og hvis ikke e-conomic havde valg at spille hasard med sin, i øvrigt store, goodwill ved at gennemtvinge overgangen til et ufærdigt system cirka et halvt år for tidligt, så tror jeg, at jeg havde været ovenud begejstret nu.

Nu har jeg i stedet en overordentlig behersket forventning til e-conomics evne til at styre en større designproces.

 

Der er selvfølgelig stadig en sværm af store og små bugs:


Bankafstemningen

Jeg må indrømme, at det løb mig koldt ned ad ryggen, da e-conomic sendte mail om, at bankafstemningen var blevet shinet op, og integreret i det nye e-conomic.

Men når jeg abstraherer fra salgsgas og uundgåelige bugs, så ser jeg det som en positiv forbedring, som lever op til gammel e-conomic standard:

·       Overførsel af flere posteringstyper er rigtig smart. Og det ligger lige for at tilføje en mulighed for at indsætte debitor- eller kreditorfakturanummer også, så man ikke skal tilføje dette bagefter.

·       Det ser dog ud som om, at indstillinger glemmes ved opdatering af billede. Mit standardvalg vil typisk være ”Vis kun ikke afstemte” og for bilagsnummer ”Brug samme nummer”. Men det er jo småting, som jeg tror bliver rettet ved finpudsning.

·       Så er der lidt salgsgas: ”Afsked med popup vinduet”, som jeg støtter af æstetiske grund, men det er altså ikke en objektiv forbedring, da arbejdsbilledet bliver mindre, men det kunne jo give inspiration til lidt videreudvikling:
- Mulighed for at klappe navigationsmenu i venstre side sammen.
- Lade titelrækken køre med op som i kassekladderne (det er næsten en bug, at det ikke allerede er sådan).

·       Så ønskes der tillykke med, at man nu kan vise og skjule totaler – tja det kunne man også før. Tekstforfattere er noget farligt noget.

 

Åbningsbilledet og ny sjov sprogbrug – en strategisk fejl

E-conomic har i det nye design introduceret åbningsfanen ”Hjem”. Dens funktion er at linke til fanerne ”Salg” og ”Regnskab”, og dermed er den jo efter normale standarder meningsløs.

Der er også en venlig, og uden tvivl velment, velkomst: ”Vi er her for dig! ”.

Min tro er, at den nye fane er oprettet for at gøre det lettere for ikke-bogholdere at komme ind i systemet, og de er sikkert beroligede. For mig er det desværre omvendt, idet jeg kommer til at overveje, om det betyder, at e-conomic synes, jeg er et inkompetent fjols. Det mener e-conomic selvfølgelig ikke, men det er det signal, jeg modtager.

Tilsvarende er der indført, hvad jeg vil kalde sjov sprogbrug: ”Kreditorer” er blevet til ”leverandører”, og ”debitorer” er blevet til ”kunder”. Ja man forstår meningen, men det er jo ikke ligefrem professionel sprogbrug.

Mit gæt er, at e-conomic har taget disse valg for at ramme en målgruppe af mindre virksomheder, som er tiltrukket af systemer som Billys Billing og Dinero, hvor man sælger hårdt på, at ”Vi har gjort regnskab nemt – du skal bare …”.

Jeg synes, det er meget fornuftigt at satse på dette segment også, men jeg mener, at det er både umuligt og en strategisk fejl at integrere dette i det eksisterende e-conomic, som jeg ser som relativt komplekst.

Jeg vil mene, at den rigtige løsning må være, at der etableres en helt selvstændig portal ”e-conomic light” til kunder der ikke kan bogføre, men vil alligevel.

(Det er underforstået, at den nye portal kører på samme motor, som det professionelle e-conomic, og at e-conomic administratorer kan tilgå regnskabet på normal vis).

Lidt spydigt vil jeg sige, at det er en rigtigt svær designopgave, så man kan have sin bekymring, om e-conomic kan løfte den. Men det må alligevel være væsentligt lettere end at skulle integrere i det nuværende.

 

Hvad synes e-conomic selv?

I hele designprocessen mindes jeg kun at have set begejstret og tilfreds kommunikation fra e-conomic. Men jeg kan selvfølgelig have overset noget.

Jeg husker dog, at have talt med en enkelt medarbejder hos e-conomic på et tidspunkt, som virkede lidt flov.

Det kunne være interessant at høre, hvordan e-conomic selv vurderer sagen, for hvis man stadig er glad for forløbet, så er jeg en lille smule bekymret.

/Bent Kroghly

spurgt 14 Sep, 2014 i Forslag » e-conomic generelt af Bent Kroghly (960 points)

1 Svar

Hej Bent,
 
Først og fremmest tak for din feedback!
 
Dernæst: Der går ingen skår af mig ved at vedstå, at: Nej, jeg synes da ved Gud ikke, at processen har været optimal! Der har til tider været for megen fokus på at lave et 'nyt' produkt - og der er dermed ikke i tilstrækkeligt omfang taget hensyn til eksisterende brugere, herunder ikke mindst de mere erfarne.
 
At gennemføre så store ændringer i et produkt med snart 70.000 kunder, alene i Danmark, er i sagens natur et kæmpe projekt. Vi har naturligvis hele vejen igennem holdt styr på... 'udeståender' - hvilket i høj grad er sket på baggrund af feedback fra de flere og flere kunder, der har været eksponeret for det nye design.
 
For visse dele af produktets vedkommende har vi selvfølgelig også kørt med dedikerede 'test-grupper' - men desværre har feedback'en fra disse så ikke altid efterfølgende vist sig at være dækkende for vores kunder som helhed. Konklusionen i disse tilfælde må uvægerligt være, at der en anden gang skal ikke blot flere, men også andre, test-brugere på banen - ingen diskussion om dét!
 
På et tidspunkt er vi så nået til et punkt, hvor de tilbageværende udeståender er vurderet tilstrækkeligt ubetydelige til at kunne retfærdiggøre at køre videre med to paralelle designs. Blev dén skæring lavet for tidligt? Måske - med førnævnte 70.000 kunder giver det sig selv, at selv nogle få promille af disse kan udgøre tilstrækkeligt mange...
 
Med dette in mente skal vi dog også videre nu - projektet har trukket mange tænder ud, også hos os, hvorfor der også er en række andre områder, der undervejs er blevet forsømt. Faktisk har processen kørt så længe, at en stor del af den feedback, der har været, har resulteret i tvivl om, hvorvidt et givent ændringsønske er udtryk for noget nyt, eller blot et ønske om at vende tilbage til det gamle :-) Vi vil dog fremadrettet tage udgangspunkt i (1) Hvordan fungerer det i dag?, og (2) Hvordan kan det gøres bedre? Dette uafhængigt af, om dén måde, ting fungerer på i dag, repræsenterer en ændring i forhold til det gamle design eller ej. Og hele tiden lyttende til vores brugere, og under skyldig hensyntagen til, hvordan vi kan hjælpe flest mulige på bedst mulig vis.
 
I forhold til overvejelser om 'light'-portaler/versioner/produkter har vi selvfølgelig også været der. Andre har ofte brændt sig på lignende - fordi det ofte har vist sig, at lige så hurtige, folk er til at klage over 'bloat', lige så utilbøjelige er de til så at vælge andre produkter med mindre omfattende funktionalitet. Man kan så sige, at det er et spørgsmål om at bort-sanere den 'rigtige' funktionalitet - men sagen er nok dén, at brugere ikke altid er enige om, hvad der kan undværes :-)
 
Ikke desto mindre ser vi dog netop nu på flere forskellige muligheder i dén henseende - både for produktet som helhed, men ikke mindst i forhold til 'skæringen' mellem hvad virksomhedsejeren og revisoren/bogholderen løser af opgaver. Netop faciliteringen af forskelligt 'skårede' samarbejder har jo også alle dage været en helt central del af e-conomic.
 
Så, bottom line: Ja, der er sket fejl, og ja, vi har bestemt lært meget om, hvad man IKKE skal gøre. Og tro mig: Efter at have været med på hele e-conomics 'rejse' gennem de seneste 12 år - fra det rene ingenting og dertil, hvor vi er i dag - er ingen mere ked af disse fejltrin end jeg!
 
Men nu skal vi videre - og da jeg fornemmer, at du trods alt synes, der er sket fremskridt, håber jeg, at både du og mange andre også fremadrettet vil byde ind, således at vi kan gøre det endnu bedre!
 
Endnu en gang tak for din feedback.
 
 
Mvh.
 

Christian Estrup

Chief Product Architect

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Langebrogade 1, 1411 København K

CVR-nummer: 29403473

besvaret 15 Sep, 2014 Forslag af Christian Estrup (20,270 points)
Kære Christian,

Tak for dit svar, som jeg finder meget tilfredsstillende.

Det gør det nemmere at fokusere på alle e-conomics kvaliteter, samt glemme det sidste halve års helt uvante fortrædeligheder.

Og hvis I skulle få tid til lidt evaluering på et tidspunkt, så kig på tidsregistreringsvinduet under projektstyring.

Jeg kan sagtens leve med det, især hvis jeg tror, det bliver bedre på et tidspunkt.

Men det er altså indlysende ikke godt nok.

/Bent Kroghly
Hej Christian.

Hvis I bare havde haft lidt selvkritik og villet lytte undervejs, havde det ikke været nødvendigt for dig at sluge så stor en kamel, som du netop har gjort. Jeg har da aldrig mødt en leverandør med så stor selvforståelse, at vedkommende ikke ville tage professionel kritik til sig.
I mine øjne har denne holdning ført til, at flere professionelle brugere vil vende Jer ryggen, hvilket allerede er sket for mit vedkommende. Jeg kommer ikke med flere kunder.
Nu indrømmer du blankt, at Jeres testkunder ikke har været gode nok i deres feedback. Nej, men det er der da gjort opmærksom på utallige gange.
I de første mange år indrømmede I gerne, at I ikke vidste alt, nu har I ansat en del nyt personale, der er så stærke i troen på egne evner, at Jeres professionelle kunder ikke kan lære Jer noget.
Pil derfor de selvglade smil af, og lyt - det vil være den eneste vej til at genvinde Jeres dygtigste kunders tillid.