Informizely customer feedback surveys

Lageroptælling

0
Under rapporter/Lager kan man udskrive en Lageroptællingsliste, som f.eks. kan bruges til stikprøvekontrol og efterfølgende som grundlag for en lagerregulering.

Imidlertid mener jeg, at det er en alt for passiv anvendelse. Jeg vil derfor foreslå, at rapporten udbygges, således at man ved starten af rapporten får mulighed for at vælge, om der samtidig med rapportens dannelse skal oprettes en reguleringskladde med det teoretiske antal varer på lager og en optalt kolonne, hvor værdien i første omgang sættes lig den teoretiske. Når den fysiske optælling er foretaget, tilrettes kladden, og systemet programmeres til, at der kun foretages bogføring for de varer, hvor der er diff. mellem optalt og bogført beholdning. Derved undgås en masse tastearbejde.

I Lageroptællingsrapporten findes i dag 2 kolonner, der hedder Modtaget og Leveret. Kolonnerne er tomme, hvorfor de jo blot kan fjernes og give plads til en kolonne, hvor man manuelt kan skrive den optalte beholdning.
Nederst i rapporten skal der være plads til underskrift af optællere, og øverst skal angives en optællingsdato.

Måske anvendes de 2 kolonner, Modtaget og Leveret, til at beregne den fysiske beholdning i modsætning til den finansielle. I så fald er det selvfølgelig den fysiske beholdning, der skal indgå i mit ovenstående forslag.
i Spørgsmål » Lager af (26.4k points)
status opdateret af

4 Svar

Hej Erik,

Tak for dit forslag til forbedring af vores lageroptælling.

Jeg må jo nok indrømme at det er meget lang tid siden jeg har lavet min sidste lageroptælling   . Så derfor lige et tillægsspørgsmål. Vil man ikke typisk sige Vis i Excel, lave lageroptællingslisten som man netop ønsker den, og når man så opdaterer tallene i arket vil man efterfølgende kunne importere denne igen, og foretage opdateringen?  Grundet til jeg spørger om dette, er at jeg godt kunne forestille mig at hver virksomhed havde deres egen måde at gøre dette på. (jeg er med på princippet er det samme)

Derfor vil jeg gerne lige høre om dine forslag vil være de generelle, og om de kan gøre sig gældende for alle virksomheder med lager? Og vil den ovenstående fremgangsmåde via arbejde i Excel, være dårlig?

Steffen Ekelund

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Spørgsmål af (152k points)
Endelig lykkedes det at komme på forum

Jatak det er præcist hvad vi ønsker. At kunne gå og tælle op og indføre de faktiske tal i Economic eller et regneark, og så lagerbogfører economic selv differencen. Det vil spare os for dages arbejde ved status da vi har 5000 produkter

Charlotte Dahl
DogCity.dk
Spørgsmål af (180 points)
Hej Charlotte,

Har du set ovenstående svar? Fordi man kan importere varereguleringer - http://wiki.e-conomic.dk/import-af-data/import-af-reguleringer og så vil du kunne gøre det?

Mvh

Steffen Ekelund

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Spørgsmål af (152k points)
Ja, jeg har set det.
Det vil selvfølgelig være rarest om man kan gøre det direkte i EC, men regneark kan også godt fungere. Det vigtigste er at man med det samme kan opdatere lageret når man har lavet sin optælling. Skal lagerreguleringer tastes manuelt kræver det flere dages nedetid til status + der er høj mulighed for fejl
Spørgsmål af (180 points)