Abonnements Modul

0

Jeg har abonnementsmodulet tilknyttet min E-Conomic, som er en stor hjælp til fakturering af løbende abonnementer på service og telefoni. Men har måttet tweeke den lidt for at få den til at gøre som jeg vil have den til. Jeg får flere og flere af disse typer kunder, og er lidt handicappet på denne funktion.

Eks. bliver en kunde faktureret for flere abonnementer ad gangen, Serviceaftale, Telefonabonnement, samt Taletid. Alle tre har forskellige abbonnements perioder, som jeg på fakturaen (En samlet pr. debitor) får vist fint.

Men nu er det sådan at der løbende kommer flere slags abonnementer til her i butikken, og de bliver vist i den rækkefølge som de nu er oprettet på den samlede faktura. Det ville være rart at man kunne bestemme rækkefølgen af  disse, det gør ikke noget at rækkefølgen er ens for alle abonnementer med de samme ydelser.

Alternativt kunne jeg jo oprette en faktura pr abonnement, men der løber jeg ind i det problem at på eks. et telefon abonnement, faktureres selve abbonnementet, og samtaler. Disse har hver sin peridode, som jeg gerne vil have vist på den pågældende faktura, men her kommer de ud på hver sin?

Eks.:  Et abonnement med to forskellige perioder, Telefonsystem faktureret for den kommende måned, og samtaler for de foregående periode.

FlexFone Telefonsystem      
Perioden 01.06.13-30.06.13      
Abonnement PBX 1,00 1.400,00 0,00 1.400,00      
     
FlexFone Samtaler IP      
Perioden 20.04.13-19.05.13      
Forbrug IP Telefoni 1,00 638,00 0,00 638,00
 
Mange Hilsener
 
Tom Larsen
Nordsjællands Tele & Data
i Spørgsmål » Andet af (120 points)
status opdateret af

1 Svar

Hej Tom

Dit "store" problem kan vi desværre ikke løse - abonnementsmodulet kan ikke slå fakturaerne sammen medmindre der er et overlap af perioderne de dækker på den ene eller anden måde.

For så vidt angår problemstillingen med rækkefølgen på fakturaen - så styres de suverænt af nummerrækkefølgen på abonnementerne - så hvis en kunde skal have en regning for abonnement 1+3+4 så kommer de på fakturaen i den rækkefølge - hvis du vil have en anden rækkefølge er der desværre ikke andet at gøre end at oprette disse igen i en sorteret rækkefølge.

Alternativt kan du altid redigere den igangværende faktura og på den måde få dem vist i den ønskede rækkefølge. (Du kan rykke linjer en for en med knappen ude til højre) Jeg er klar over at dette er noget besværligt og mit forslag er klart at du bruger tiden på at indrette nummerrækkefølgen på abonnementerne - lav evt. et spring imellem disse så der er rum til forandringer - du kan desværre ikke ændre allerede oprettede abonnementers nummerering.

Håber det var svar nok.

Med venlig hilsen

Lasse Bager

Online regnskabsprogram
 

Spørgsmål af (34.9k points)