Ubalance i saldo ved flerpostering i EUR (postering af kreditorfakturaer mm.)

+1
Jeg har gentagende ganger oplevet, at der opstår ubalance i kassekladden når jeg posterer kreditorfakturaer i EUR, hvor modposteringerne sker ved at jeg benytter mig af flerposteringer på omkostningskontierne.

Den sidste gang, dette skete, opstod når jeg posterede kreditorfaktura på 3.840 EUR, som blev modposteret med 3 lige flerposteringer på  1.280 EUR. Den anvendte kurs er 747,1900.

Ubalancen opstår åbenbart ved, at flerposteringerne 3 x 1.280 EUR, konverteret til DKK, balancerer ikke med kreditorfakturabetløbet 3.840 EUR konverteret til DKK!  I virkeligheden bør dette problem ikke kunne opstå, da 3.840 EUR er lig med 3 x 1.280 EUR uanset hvilken kurs der anvendes!

Dette skaber mig (og helt sikkert masser af andre personer med det samme behov) masser af arbejde.

Den eneste måde jeg har kunne få kladden er til at balancerere er ved at ændre kursen (dvs. ikke bruge kursen 747,1900) en smule. Dette er uholdbart!

Bemærk. Jeg mener, at jeg har observeret dette samme problem ved postering af kreditorfakturabetalinger i kassekladden.

Jeg mener endvidere, at dette problem opstod første gang efter opgraderingen af systemet her for 2 - 4 måneder siden.

Jeg håber, at dette problem bliver løst hurtigst muligt.

Hilsen - Reynir
lukket
i Forslag » Andet af (620 points)
status opdateret af

2 Svar

 
Bedste svar
Har også stød på problemstillingen hos flere kunder.

 

Laver man manuelt flere posteringer vil man nok ikke kunne undgå problemet - hvilke omkostningslinjer består kreditorfaktuaen af ? Det kan nok udledes af bilagsnummeret men at få systemet til automatisk at regulere den sidste postering vil nok være noget af en udfordring....

I stedet for at rette på valutakursen vil jeg anbefale du laver en linje i DKK og manuelt bogfører differencen (som oftest er på 1-2 øre) på valutakursdifferencer.

 

Bruges fordelingsskabelonen burde systemet dog kunne finde ud af dette !

Passer fordelingen i EUR og man vælger OK så skal de posteringer systemet danner i DKK gå i 0 - det gør de bare ikke pt :(

René Arpe

It-konsulent

Forslag af (17.3k points)
opdateret af
Lige en opfølgende bemærkning.

 

Vi oplever desværre fra tid til anden at afrundingsreglerne resulterer i en uhensigtsmæssighed på 1-2 øre ved opdeling af en kreditorfaktura i flere modposter.

Som René skriver kan det løses med en enkelt postering på samme bilagsnummer for at nulstille denne uhensigtsmæssighed. Alternativt til Renés forslag så kan man også bogføre det som 0,01 i den pågældende valuta og sætte denne ene postering til kurs 100 - på den måde er hele postering holdt i samme valuta.

Jeg er klar over uhensigtsmæssigheden i dette og vi er fuldt ud bevidste om problemstillingen og arbejder løbende på at forbedre den interne logik i systemet, herunder dette.

Med venlig hilsen

Lasse Bager

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (34.9k points)