Informizely customer feedback surveys

Momsopgørelse - efterposteringer og bogføring

0

Hej

Jeg har to ønsker til forbedring af momsopgørelse.

Jeg ved godt at e-conomic selv kan tømme momskontiene ved årskørsel og flytte saldiene til primo moms men det slår jeg altid fra på nye regnskaber, idet jeg ved hver momsangivelse flytter momsbeløbene (i hele kroner) til momsafregning - og når der så betales, så går momsafregning igen i nul.

Det betyder at jeg p.t. udarbejder momsindberetning ved at danne en saldobalance, og få salgsmoms m.m. derfra, og så beregner jeg rubrik A, B og C manuelt. På den måde indgår evt. posteringer i gamle perioder automatisk i grundlaget for indberetning.

Det giver ro at vide at momsafregningskontoen efter en betaling altid skal stå på nul.

forslag 1 medtag efterposteringer
Momsopgørelse er p.t. kun brugbar hvis der ikke er bogført i gamle momsperioder - idet den kun medtager beløb for aktuel periode.
Da den perfekte verden ikke findes - så må vi erkende at der i næsten alle regnskaber vil komme efterposteringer.
Hvis der i udvælgelsen øverst kom en mulighed for medtag resttal fra tidligere perioder. F.eks. hvis man opdager at en telefonregning er betalt fra privat, så kan man bogføre i januar 2011 - og når der så dannes momsopgørelse for 2. kvartal, så skal gammel saldo indgå i opstillingen.

forslag 2 automatisk bogføring
Når momsopgørelsen er fremme og jeg bruger den, så ville det være fint med en omposter til momsafregningskontoen knap, hvorved beløbene (i hele kr) flyttes til momsafregning.

i Forslag » Andet af (4.2k points)
opdateret af

1 Svar

Jeg er enig med dig Leo, all over.

Jeg bruger også at flytte kvartalets salgs- og købsmoms til momsafregning, så jeg altid har et overblik over, om der er noget til korrektion fra en tidligere momsperiode. Jeg gør så bare det hver periode, at jeg udskriver momsopgørelsen fra kvartalet før, hvoraf der så fremgår en korrektion på, og hæfter den på min nye momsangivelse, så jeg har historikken med, men derudover gør jeg det samme som dig.

Jeg har så også oprettet 2 nye erhvervelsesmoms-konti således, at jeg bruger de gamle 6906/6907 til varer i EU og de nye 6908/6909 til ydelser i EU. Disse nulstiller jeg også hvert kvartal. Ellers har jeg ikke overblik over, om der mangler at blive indberettet noget erhvervelsesmoms, uden at gå ind i tast-selv og tjekke beløbene, om de stemmer med saldoen.

Mange hilsner
Susanne Røssell

Bogføring for små og mellemstore virksomheder og hjemmegjort e-conomic-nørd

Forslag af (15.8k points)