Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Kursregulering af debitor- og kreditormasser

0
Hej

Ved afslutning af årsregnskaber vil de fleste revisionsselskaber gerne have en kursregulering af den eksisterende debitor-/kreditormasse.
Dvs. at man fx har ud/indgående fakturaer i forskellige valutaer, der på bogføringstidspunktet blev bogført til en given dagskurs, men ved årsafslutningen skal valuta-beløbet kursreguleres til skæringsdagens kurs.

Fx:

En faktura bogføres d. 1/12-2021 og er på EUR 100,-. Den dag er kursen 7,44, og det bliver omregnet til 744,- kr.
Den er dog først forfalden i januar 2022 og står derfor åben pr. 31/12-2021 ved årsregnskabet.
Kursen iflg. Nationalbanken er d. 31/12-2021 på 7,4365, og derfor er debitorfakturaen ikke længere kr. 744,- værd, men nu kun 743,65.
Dette bør man kunne regulere i regnskabet, så debitor/kreditormassen afspejler den faktiske værdi på balancetidspunktet.

De større ERP systemer har muligheden for kursregulering og datostyrede kurser, men jeg kan se at den mulighed ikke findes i Economic, og man derfor skal gøre det manuelt pr. debitor og kreditor. Dette er enormt tidskrævende i en stresset periode.

Jeg kan læse på jeres forum at brugerne tidligere har ønsket dette (se nedenfor).

https://forum.e-conomic.dk/26936/kursregulering-til-mandesafslutning?show=26936#q26936
i Forslag » Årsafslutning af (130 points)

1 Svar

Hej, 

Tak for at du har bragt forslaget op igen. 

Jeg er ikke uddannet revisor, så tillad dig at udfordre mig, hvis jeg tager fejl. Hvis man tager det scenarie, at man fakturerer i anden valuta, så vil der være en forventning til kursudsving. Dette kursudsving kan fremkomme uanset tidspunktet på året, og derfor målet om at opnå et mere "retvisende" regnskab vil med stor sandsynlighed ikke blive mødt. 

Når man laver en faktura, så er der tale om et urealiseret beløb. Det er i bund og grund et cirka tal, på hvad man forventer at ende med at betale, eller modtage. Så bliver det ex. kursreguleret ved årsskiftet, så vil det sandsynligvis nogenlunde stemme ved skæringsdatoen - men regnskabet er ikke graderet af den årsag, og vil igen holde op med at være "retvisende" (hypotetisk) en uge efter, når kursene har ændret sig igen. 

Jeg kan forstå, at det er alligevel den måde I bogholdere/revisor opererer på, så jeg må forstå at behovet er der. 

Vi er selv udfordret med hvordan det skal behandles i programmet således, at man kan opnå det bedste resultat. Hvordan skal kursregulering gøres? Skal programmet regulere valutakursen på samtlige fakturaer? Hvordan skal (ind)betalinger, regulere, når de bliver realiseret?

Der er en masse tekniske bøvl, i at lave sådan en ændring. Jeg er ikke afvisende for forslaget - men jeg har brug for at få en forståelse af hvordan man gerne vil have at det skal være, og hvordan det regnskabsmæssigt skal se ud.

Kursregulere fx. det realiseret beløb, altså ens beholdningskonti - giver for mig bedre mening, at arbejde imod. Da denne værdi er en bekendt faktum, og der er væsentlig færre faldgrupper man skal være opmærksom på.

Jeg ser frem til dit input, som måske kan belyse mig yderligere på emnet.


Forslag af 🔒 (12.1k points)
Hej Alexander.
Tak for dit svar.
Du har helt ret i at når man laver en faktura, så er det sådan set et urealiseret beløb, da det først er ved betaling at beløbet bliver realiseret med den givne dagskurs.
Og har man én faktura i EUR, så er problemet heller ikke stort.
Men har man en stor debitormasse i en valuta der svinger meget, kan det være væsentlige summer der skal kursreguleres for.

Jeg har tidligere arbejdet i Axapta, D365 og Navision, hvor man datostyrer kurser.
Dvs. at pr. 31/12 (eller ultimo måned - større virksomheder kursregulerer altid banker/debitorer/kreditorer ved månedsafslutning) sætter man en given kurs ind.
Kursreguleringen går teknisk set ind og regulerer BÅDE på balancekontoen for debitorer samt på kundens konto. I de tre nævnte systemer regulerer den faktiske bogførte fakturaværdi i DKK og lader den oprindelige valutaværdi blive stående.
Dermed vil fakturaværdien blive opdateret til kursreguleringsdatoens valutakurs, og når betalingen så falder efterfølgende, vil den derpå kursregulere igen ud fra betalingsdagens kurs, op mod den sidste kursregulerede kurs.
Håber det giver mening.

Jeg kan se at man i Economic tager kursen direkte fra XE.com, og jeg ved ikke om I har mulighed for at hente tilbagedaterede kurser fra den hjemmeside. Det er måske der besværet opstår, fordi man i førnævnte systemer enten har indtastet eller importeret kursen i selve programmet. Forskellige virksomheder har forskellige holdninger til hvilke valutakurser man bruger. Nogle bruger dagskursen, nogen den månedligt fastsatte toldkurs. I Economic bruger man dagskurs, og det giver også mening.
Nu er jeg ikke programmør, men tænker at hvis dagskurserne lå gemt i Economic, ville man også kunne lave en kursregulering der tager fat i den givne kurs på en given dato.

Eksempel:
Fakturadato 1/12-2021. Faktura på 100,- EUR bogføres på hhv debitorkonto / debitorsamlekonto i balancen med 744,-, som er dagskursen.
Skæringsdato 31/12-2021. Kursregulering. Kurs er nu 743,65. Debitorkonto står nu på EUR 100,- / DKK 743,65. Difference på 0,35 bogføres på valutareguleringskontoen opsat under systemkonti.
Værdi af debitoren er nu lig med den faktiske værdi jfr. den gældende valutakurs på skæringstidspunktet.
Betalingsdato 15/1-2022. Kurs er nu 745,50. Kursdiff på 1,85 bogføres på valutareguleringskontoen.

Men det kan også være at I tænker at det ikke kan svare sig, da større virksomheder nok typisk ikke vil bruge Economic, og det derfor ikke er relevant for jeres kundesegment, og så må man bare gøre det manuelt.

Håber det belyste det lidt. :-)
Hej Jan,

VI har haft en del at se til på Forum-teamet, og derfor mit sene svar.

Jeg vil lade opslaget hænge lidt, og i mellemtiden vil jeg komme i dialog med nogen, som forstår sig bedre på det tekniske. Jeg synes at du har en fair case, så det fortjener at blive undersøgt.

Du har nok ret i, at kundesegmentet størrelse er begrænset, og derfor tilsvarende prioritet.

Hej igen,

Jeg har haft nogle længerevarende dialoger internt, og undersøgt de tekniske aspekter.

Som udgangspunkt så synes jeg dit forslag er ganske fint. Det forslag som du også har linket til er også blevet kigget på, og tilrettelagt skabelonner om hvordan sådan en funktion evt. kan blive implimenteret. Vi får rigtige mange gode forslag, og derfor ikke en let opgave at imødekomme alles behov på en gang.

I den vurdering som er blevet taget, så har vi fokuseret på at kun kursregulere de konti hvor værdien er realiseret. Det var et bevidst valg at undlade at medtage konti hvori værdien endnu ikke er realiseret - og er estimeringer. 

Man kan også argumentere for at vi har "løst" det ved, at vi i stedet bogfører valutakursdifferencer. Så i sidste ende kommer det fint til at gå op, men det er klart, at selve salget vil ligge forskudt ift hvornår du ønsker det det + at debitorsaldolisten pr. årsafslutning vil ikke stemme til dagsværdien på det tidspunkt. Ovenstående løser stadig ikke, at værdien af dine åbne salgsfakturaer i udenlandsk valuta ikke løbende bliver opdateret til dagskurs, hvis du eksempelvis vil se værdien af dem pr. 31.12.21. Her må jeg også give dig ret i, at det er mere de større virksomheder hvor dette er en stor udfordring.

Hvad er tankerne for dig at skulle få lov til at kursregulere i de urealiseret værdier? 

Jeg bliver også i tvivl om det overhovedet noget man må. Da jeg intet skrev har fundet for at man ikke må, så kan du måske også bidrage til et svar hvorvidt det er noget man må gøre i et regnskab.

Håber du kan belyse mig lidt mere på emnet.

Rigtig god dag.

Nu er jeg ikke revisor, så reglerne for det kan jeg ikke lige linke til, men jeg ved at man altid gerne vil se den reelle værdi på skæringstidspunktet, på trods af at det egentlig er urealiserede værdier.

Dvs. at man ved årsregnskabet gerne vil se værdien i fx DKK på sine valuta-fakturaer til den givne kurs på skæringstidspunktet, uanset om de er betalte eller ej.

Som sagt er jeg vant til "større" ERP systemer, hvor man indsætter datoer på kurser, og kan vælge at kursregulere på hvilken som helst given dato. Det kan være sig ved månedsafslutninger eller årsregnskabet. Man regulerer ikke på daglig basis.

Jeg forstår at jeres kundesegment nok ikke har de udfordringer, så jeg løser det på anden vis.
Tak for din indsats.