Informizely customer feedback surveys

Reel mulighed for bogføring af told.

+1
Jeg synes jeg har søgt på forummet og ikke fundet andre der ønsker dette, hvilket jeg synes er underligt.

Nå men, jeg har lagermodulet aktiveret og står nu over for at skulle bogfører en faktura fra told og skat på noget told.

Problemet er jo, at som vi allesammen godt ved, så modtager man først en regning fra Told og Skat et stykke tid efter at varerne er ankommet. Hvis jeg skal kunne bruge mit lagerstyring til noget, så bliver jeg nød til at bogfører købsfakturaer med det samme istedet for at vente 2-3 uger på at kunne bogfører en faktura sammen med en told faktura.

Et andet problem ved at skulle bogfører en toldfaktura sammen med en købsfaktura, er at de har 2 vidt forskellige betalingsdatoer som du ikke har mulighed for at tage højde for.

Så mit forslag er at lave en mulighed for at bogfører et told bilag, efter at selve fakturaen er bogført, og sådan at Tolden alligevel ryger ud på de enkelte vares kostpris.

Er der andre der synes at dette kunne være rart at have af mulighed? Og hvordan kommer i andre evt. ud over problemet
i Forslag » Andet af (1.2k points)
opdateret af

15 Svar

Ingen svar?
Forslag af (1.2k points)
Problemstillingen er lidt den samme med fragt - her kan fakturaen også komme fra en anden leverandør og senere end fakturaen på det oprindelige køb.

Så hvis man kunne finde en løsning på at tilknytte told til et køb vil man også løse probemet med at tilknytte fragt til et køb....

Så en fleksibel løsning vil kunne hjælpe mange med at få de rigitige kostpriser i systemt efter min mening

René Arpe

It-konsulent

Forslag af (17.3k points)
En god løsning kunne være at tilføje en type i kassekladden. Altså under kreditorfaktura så lave en type ala Tilknyttet kreditorfaktura.

Så kunne der komme et ekstra felt til syne, hvor man kan vælge hvilken kreditorfaktura posteringen skal tilknyttes, og så vil det der blev bogført på den postering, have en indflydelse på de vare der var indeholdt i den enkelte faktura.
Forslag af (1.2k points)
Hej begge,

Tak for jeres forslag.

Jeg vil kækt forslå at det allerede er muligt    Forklaring følger.

Der findes flere måder man kan styre dette på. Man kan angive et leverandør tillæg på en leverandør eller direkte på et leverandør varenummer, hvor man kan angive en procentdel man skal ligge oveni. Det kræver jo dog man ved hvad tolden er, og man skal tage stilling til om der er forskellig told på de forskellige vare, eller om det overordnet er på en leverandør. Dette kan man gøre under lager og så ud for den enkelte leverandør.

Ud for den enkelt kreditorgruppe, kan man definere hvor tillægget skal bogføres. Når man så får de efterfølgende regninger, kan man modpostere der - der har i helt sikkert meget mere styr på end jeg.

Man kan også gøre det direkte på en lokation, det virker dog ikke umiddelbart som om det ville være tilfældet her? Det kan nogengange være at man rykker en vare fra lokation a til b, og har nogle omkostninger hertil der skal tillægges på varen.

En sidste mulighed kan være at man laver en lagerregulering,. hvor man så ligger noget mere værdi ind på lageret, så vil man også kunne få det til at fremgå.

Jeg vil anbefale jer at tage en lagerstyringsdemo, og prøve at gøre brug af ovenstående, for at se om det er noget der kan hjælpe jer. Jeg skal ærligt indrømme at jeg ikke har været i alle hjørner af dette, men jeg sætter gerne noget tid af til at kigge på dette med jer, for at se om i kommer i mål - hvorfor/hvorfor ikke.

PS: Dette burde selvfølgelig være beskrevet bedre i vores hjælp, men der er desværre ikke en klar artikel, hvorfor jeg ikke kan linke dertil. Det er dog noteret, så det skal vi selvfølgelig have udarbejdet.

Steffen Ekelund

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Forslag af (152k points)
Hej Steffen

Jeg har prøvet de forskellige muligheder med et %-tillæg og ja i mangel af bedre kan det nogle gange løse udfordringerne men det kan i praksis være meget svært at arbejde med.

Et %-tillæg fordrer at du kender alle de tillæg der vil komme på varen når varen bogføres på lager.
I praksis kan der dog tit komme ekstraudgifter til eller størrelsen på nogle omkostninger kendes ikke.
Det letteste vil derfor være at man efterfølgende kan tilknytte nogle helt konkrete frakturaer/udgifter til varekøbet og dermed påvirke kostprisen.
Dette vil også betyde at din kostpris bliver den reelle i forhold til de udgifter du rent faktisk har haft og ikke i forhold til en kalkulation du har foretaget på forhånd.
Man får dermed en mulighed for at kontrollere om de beregninger man oprindelig har fortaget for at beregne sin kostpris også holder.

Har du købt 100 varer hjem og skal til at rette fragt/told mv. via en lagerregulering så kan det være meget tidskrævende.

I de lidt komplicerede tilfælde kan kostprisen skulle findes ved at lægge 4-5 fakturaer sammen som kan kommer fra forskellige kreditorer og på forskellige tidspunkter - f.eks. fakturaer vedr : Købspris hos leverandør i udlandet - fragt med skib - læsning i havn - transport til lager - told mv.

René Arpe

It-konsulent

Forslag af (17.3k points)


Hej Steffen. Jeg håber ikke at dette lyder flabet, for det er absolut ikke sådan ment...

Grunden til at jeg oprettede denne tråd var for at efterspørge en funktion der gjorde det muligt at tilknytte en postering i kassekladden til en købsfaktura. Jeg oprettede ikke tråden for at lede efter en underlig eller besværlig måde at komme uden om problemet.

Hvis det endelig var, så tror jeg at det nemmeste vil være at lave en kreditnota på hele fakturaen, og så bagefter lave en ny faktura hvor man tillægger de forskellige omk.  Men endnu engang er dette et manuelt work around fremfor en automatisk funktion. Og forummet denne tråd er skrevet hedder jo Forslag til et bedre E-conomic   

Både Rene og jeg ønsker en funktion til dette, fremfor et lettere besværligt work around. Altså meget simpelt en mulighed for at tilknytte en linje i kassekladden til en købsfaktura.
Forslag af (1.2k points)
Hej birkelund (og René),

Jeg tror ikke, min kære kollega Steffen hverken er fornærmet eller synes, du er flabet - dels kan både han og vi andre godt tåle en del, dels er det engagement, du grundlæggende giver udtryk for, jo præcis dét, der skal til, for at vi i fællesskab kan videreudvikle e-conomic til alles bedste.

Modsat må du heller ikke opfatte et forslag om, at du kan få imødekommet et givent behov ved anvendelse af allerede eksisterende funktionalitet, som flabet. Brugere - specielt lager-brugere  - har vidt forskellige ønsker, men da e-conomic er et standardprodukt, vil vi jo ofte prøve at skyde os nærmere ind på det egentlige underliggende behov.

Da vi ikke kan imødekomme alle løsnings-specifikke behov uden at drukne e-conomic i tusindvis af funktioner, som hver især kun anvendes af ganske få brugere - og dermed også udsætte hver enkelt bruger for en masse funktioner, man aldrig bruger - er vi jo naturligvis nødt til <em>dels</em> at danne os et overblik over, hvor <em>mange</em> kunder der har hver enkelt behov, <em>dels</em> ofte at finde nogle løsninger, som kan løse flere forskellige behov samtidig.

Dét betyder så naturligvis, at man som bruger ikke altid får løsningen <em>præcis</em> som man ideelt set gerne ville have den - til gengæld er der væsentlig større mulighed for, at vi kan forsvare at lave løsningen.

Nok generelt - nu til det specifikke:

Som jeg forstår <em>behovet</em>, er der tale om, at du - typisk <em>efter</em>, men i hvert fald <em>uafhængigt af</em> selve fakturaen - modtager yderligere fakturaer, dækkende fx told, fragt m.v.. Disse omkostninger ønskes kostpriserne fra selve fakturaen belastet yderligere med.

Dette kunne man jo forestille sig løst på forskellig vis.

At kunne tilknytte en kassekladde-kreditorfaktura til en tidligere bogført leverandørfaktura kan virke oplagt - i hvert fald forudsat, at al told m.v. først bogføres <em>efter</em> den egentlige leverandørfaktura (er dét tilfældet?). Til gengæld kan jeg forestille mig, at det for mange simpelthen vil være for simpelt, i hvert fald fsva. told o.l., eftersom denne vel ofte ikke bare skal fordeles dumt på samtlige fakturaens varer? Hermed vil man hurtigt komme til at ønske at kunne udspecificere <em>hvilke varer</em> fra fakturaen, tolden m.v. skal fordeles på.

At håndtere det via en lagerregulering, hvor man blot regulerer den samlede værdi af nogle varer, men uden at ændre antallet, lyder umiddelbart som en bedre mulighed. Da e-conomic jo alligevel altid vedligeholder kostpriser som gennemsnit, er det egentlig underordnet, præcis hvilken egentlig leverandørfakturas køb af varerne - eller mere specifikt: Hvilke eksemplarer af varerne - tolden vedrører.
Eneste anke mod dette kan synes at være, at en lagerregulering nu engang ikke er en faktura, og derfor heller ikke har fx en betalingsbetingelse eller er knyttet til en specific leverandør.

Umiddelbart lyder det lidt som om, det, der ville kunne løse det, er en slags kombination af leverandørfakturaens kreditor- og betalingsbetingelses-binding og lagerreguleringens mulighed for kun at ændre <em>kostprisen</em> - men altså ikke <em>lagerantallet</em> - for en given vare. Iblandet en form for fleksibilitet i, hvor de ekstra omkostninger bogføres rent finansmæssigt.

Jeg hører meget gerne jeres kommentarer til ovenstående - og håber i øvrigt at have tydeliggjort, at vi som nævnt blot er interesserede i at arbejde sammen med jer for at se, om vi kan finde en løsning, som kan give mening for tilstrækkelig mange brugere.

Dét betyder selvfølgelig også, at andre med lignende behov er mere end velkomne til at bidrage her


Mvh.

Christian Estrup

Director, e-conomic Core

 

image

Forslag af (20.9k points)


Korrekt.  Med hensyn til hvordan de skal belaste de forskellige vare så forestiller jeg mig at de belaster varene med en procentdel der svare til varnes kostpris og mængde i fakturaen.

Sådan at hvis du køber 4 X A til 25 kr stk og 1 X B til 100 kr stk og herefter laver en efterpostering på fakturaen på 20 kr så vil der ryge 2,5 kr på hver B og 10 kr på hver A.

Altså sådan at det både bliver regnet ud fra antallet og mængden.
Forslag af (1.2k points)
IMHO ser frem til at der er flere med dette behov, der titter frit frem.
Det er altid en god diskussion om hvor meget præcis man skal anføre sin kostpris.

 

Kim Sneum Madsen

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (24.0k points)


Jeg synes jo lige netop at hvis man laver en mulighed for at tilkoble en kassekladde postering, til en faktura, så gør du at alle kan bruge den. Altså hvis du har nogle ting du ikke synes skal kobles på fakturaen så laver du det bare som en almindelig postering. SÅ man kan koble lige netop de omkostninger på varene som man vil, ligemeget hvornår omkostningen rent faktisk falder.
Forslag af (1.2k points)