Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
VAREKARTOTEK - VEDLIGEHOLD OG PRISLISTER

0
Vi mangler en nem måde at vedligeholde vores varekartotek på. VI benytter funktionen import fra et regneark til at vedligeholde / oprette vare. Men vi har ikke mulighed for at styre dette pr. eksempelvis leverandør. Med tiden har man mange udgåede varenumre eller varenumre der er ændret af fabrikanten. Når dette sker er de gamle varenumre stadig tilgængelige i kartoteket. Hvordan finder man disse når man ikke kan lave en prisliste over vare fra en bestemt leverandør elelr et bestemt valgt fabrikat?
I denne sammenhæng ville det også være rart at slippe for dobbelt vedligeholdelse af prislister. Det er irriterende man ikke har muligehd for at printe prislister fra e-conomic sorteret på fabrikat/leverandør. Kunne man så under denne eksport samtidig vælge hvilken valuta prislisten skulle skrives ud i var det en uvurderlig hjælp i arbedjet med at vedligeholde sit lager.
i Forslag » Andet af (930 points)

13 Svar

Hej Medietek,

Som jeg læser dit indlæg ønsker du at du på en given vare at anføre at den leveres af en bestemt leverandør?
Det kan man ikke i e-conomic ud fra betragtningen at samme vare kan leveres af flere leverandører og at holde styr på dette vil alt andet lige lægge yderlig kompleksitet til.

Hvad man kan, er at anføre leverandøres varenummer. Det kan frit redigeres men en vare ad gangen. Der kunne man overveje at lave en indlæsnings funktion. Vil det hjælpe dig?

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
Kim

Dette er en problemstilling jeg har nævnt før og du har altså ikke ret. For rigtig mange handelsvirksomheder har man EN standardleverandør til en bestemt vare, og brugen af et sådant felt kan jo være ganske frivilligt.

Da e-conomic jo allerede har en genbestillingsrapport er feltet MEGET OPLAGT da man så vil kunne  udskrive denne ud fra standardleverandøren (ja, og måske med tiden også automatisk oprette en ordrekladde?).
Som det er idag skal man udskrive genbestillingsrapporeten og så skal man manuelt gennemgå hvilke vare man skal købe fra hvilken leverandør.

Det undrer at man ikke kigger over skulderen på andre etablerede systemer ved udviklingen af moduler i e-conomic, fx. C5 hvor dette felt altid har været der. Andre gode tips kunne være antallet af decimaler som er diskuteret andet steds.

Det er SYND at argumentet om ØGET KOMPLEKSITET gang på gang bliver brugt til selv de mest simple forespørgsler. Jeg har umådelig svært ved at se hvordan et felt med navnet Standard leverandør ville gøre systemet komplekst, som vi har snakket om før så er kompleksitet jo ikke det som lagersystemet har mest af.

mvh

Tue
Forslag af (4.6k points)
Hej Kim
Tue har fuldstændig ret. Iøvrigt kan jeg heller ikke rigtig forstå hvad du skriver. Det lyder lidt som om du svare på noget helt andet.
Udra denne forklaring vil jeg gerne vide hvordan jeg kan lave en liste over alle de vare jeg har fra en bestemt leverandør? Denne liste vil jeg gerne kunne eksportere i excel eller bare have mulighed for at printe! Især ved en eksport funktion kunne det bruges til at danne prislister med som kan distribueres til kunder. Tænk hvor meget tid der kunne spares hvsi man slap for alt det dobbeltarbejde.

Havde man en mulighed for at angive standard leverandør og lave en rapport, printe en liste - eller eksportere en fil med alle vare fra denne leverandør ville det lette arbedjet for mange handelsvirksomheder. Udover C5 kan jeg også anbefale at se på en række andre løsninger på markedet der har denne simpel og IKKE komplekse funktionalitet.

Venlig hilsen
Søren
Forslag af (930 points)
Hej Tue og Søren

aa)
Jeg forstår behovet. Jeg anerkender behovet for at gøre tingene nemmeste muligt.
Det er bare ikke sikkert at e-conomic er programmet der kan/skal kunne håndtere et leverandørkartotek.

bb)
Lagerstyring har alle dage været det af vores moduler der har fået flest tæsk - enten er det for simpelt eller så er for komplekst. Og når jeg er i den boldgade Tue, så tillad mig med et glimt i øjet at sige, at fordi du finder det simpelt, er ikke det samme som at det ikke netop er komplekst   

cc)
Ovenstående hænger måske sammen med at opfattelsen af hvad lagerstyring er for en størrelse variere mere end andre af vores produkter. Der er mindre at diskutere når vi taler periodisering/afskrivninger end når vi taler om lagerstyring.

dd)
Vores erfaring er at når vi har udviklet en funktion så kommer ønsket om at gøre lidt mere. Lad mig give et eksempel. Vi introducerede konvertering af ordre til leverandørbestilling. Vi har allerede modtaget ønsket om at kunne konvertere til flere bestillinger.
Konkret vil tilknytningen af faste leverandører med sikkerhed medføre et ønske om at konvertering af en ordre til leverandørbestilling også skal favne konvertering til flere leverandørbestillinger på tværs af leverandører. Man kan tænke sig videre ad den vej og ønsket om at anføre en primær leverandør og en sekundær leverandør. Hvis den primære ikke kan levere (måske fordi under minimums beholdning) så skal den sekundære mm.
Det er alt andet lige mere komplekst såvel for brugeren, vores arkitektur og vores jern.

ee)
Vi lader os selvklart inspirere af hvad andre gør/har gjort. Men vi mener ikek at vi kan sammenlignes med c5. e-conomic kan på ingen måder (vil jeg hævde) sammenlignes med c5 hverken hvad angår pris, funktioner og gratis support.

ff)
Når det er sagt. Så vil vi gerne kigge en ekstra gang på det med at kunne anføre en standardleverandør på en vare som et dumt men import/eksporterbart felt. Vi har et lagerstint i september så det er tidligst der der eventuelt sker noget. Lad andre komme frem og kommentere dette indlæg.
Jeg skylder dog at sige at der dog også er andre lagerrelaterede ønsker. Men lad os nu se.

gg)
Tak for jeres engagement. Og bliv gerne ved.

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
Hej Kim

Tak for grundigt svar

re dd) så undres jeg over at en begrænsning på etablering af nye features er faren for ønsker om at disse gøres endnu bedre. Er planen med e-conomic ikke at det skal udvikles kontinuert? Eller regner i med at være færdige en dag?

ee) Jeg tror at en stor del af jeres brugerskare har haft C5 i tankerne som alternativ, og med hosting af C5 ned til ca 150 kr/md er det da et valid alternativ. Vi har alle valgt e-conomic pga. de mange fordele det medfører, så det behøves ikke at diskutere. Jeg opfordrede blot til at bruge disse konkurrenter som inspiration ved udvikling af moduler.

ff) Tak, få den venligst med på genbestillingsrapporten, evt blot som et dumt felt uden filter, så kan Excel da redde resten.

God weekend

Tue
Forslag af (4.6k points)
Hej Tue,

dd)
Vi bliver aldrig færdige. Men hvad der er bedre for dig er kompleksitet for mig og den support jeg skal give vores kunder der ikke alle er lige skrappe til lager. Jeg vil hellere bruge det fine sandpapir og gøre de funktioner vi har bedre, smartere og mere intuitive end at lægge kompleksitet til.

ee)
 Yes. Tak.  

ff)
Velbekommen.

Lige over med weekenden

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
Hej Kim
Her på falderebet til november vil jeg lige høre hvor langt i er vedr dit punkt ff)

Det er stadig et stort problem vi ikke kan sortere vare udfra leverandører. Og dit forslag med at skulle bruge flere forskellige applikationer til at håndtere leverandørkartotek / vare er lige som ikke særlig fornuftig (eller velovervejet)

Venlig hilsen
Søren Petersen
MedieTek A/S
Forslag af (930 points)
Hej Kim

Så blev det 2012 og jul og nytår er overstået.

Hvor langt i er vedr dit punkt ff)?

Venlig hilsen
Søren Petersen
MedieTek A/S
Forslag af (930 points)
Jeg har et ønske om å kunne skrive ut prislister direkte fra e-conomics. Jeg bruker å laste prisene over i excel og så ordne dem der, slik at de er leselige og kan brukes av min KUNDE. Desverre skjer det noen ganger at i all denne flyttingen og sorteringen, blir noen priser feil. Og det blir det ballade av.
Det sikreste er å skrive prislistene direkte fra e-conomics, og slik at listen sorteres alfanumersik etter tekst, og slik at man kan velge valuta.
Jeg håper dette kan ordnes.
mvh

JRF
Forslag af (220 points)
Hej,

FF) Der er (desværre) endnu ikke sket yderligere i denne forbindelse. Har ikke en konkret årsag, men vi må simpelthen bare sande at der ikke er noget update til dette indlæg (hverken positivt eller negativ).

JRF:
Vil du ikke kunne gå under lager og Prisgrupper/lister - http://wiki.e-conomic.dk/lagerstyring/prisgrupper-lister, og så printe ud hernede? Evt. fjerne kolonner du ikke skal have vist?

mvh

<p>     <strong>Steffen Ekelund</strong></p> <p>     <li>     <strong><img alt="" src=" style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p> <p> Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? <a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />     &nbsp;</p> <ul>     <li>         <a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a>&nbsp;- &nbsp;Din vej til vores support</li>     <li>         <a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a>&nbsp;- Opslagsværk om e-conomic</li>     <li>         <a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a>&nbsp;- Hold dig opdateret</li> </ul>
Forslag af (152k points)