Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Negative BS-betalinger bør også importeres

+3
Ved indlæsning af 602-filen fra Betalingsservice bør også udbetalinger oprettes i kassekladden. I dag afvises disse betalinger med teksten “ukendt transaktion”.

Vi må manuelt efterse 602-filen for kundenummer og beløb, oprette udbetalingerne i kassekladden som kundeindbetalinger (i kredit, naturligvis).

Disse udbetalinger i Betalingsservice forekommer fordi vores medlemssystem i visse situationer danner udbetalinger, som effektueres gennem BS. De skal selvfølgelig bogføres i Economic. De ligner fuldstændig BS-indbetalingerne, men har et 2-tal før beløbet på 602-filen (hvor indbetalinger har et 1-tal).

Hvis I indlæser disse udbetalinger automatisk sammen med øvrige PBS-adviseringer kan dette eventuelt anmærkes på listen, der dannes ved importen.

Problemstillingen er helt analog med det relaterede indlæg om afviste BS-betalinger, som I desværre heller ikke håndterer korrekt. I bør rette indlæsningsprogrammmet, så både afviste og negative BS-betalinger indlæses.

For de afviste BS-betalingers vedkommende har vi været nødt til at løse den manglende indlæsning i Economic ved at vente med af få leveret 602-filen til afvisningsfristen er udløbet. Det har den konsekvens, at vi først får leveret og bogført BS-indbetalinger 7 bankdage efter de har fundet sted - så er det nemlig ikke muligt at afvise betalingen længere. Det er selvfølgelig ikke optimalt at være så langt bagefter med at bogføre mange hundrede indbetalingsbeløb.
i Forslag » Andet af (250 points)
status opdateret af 🔒

1 Svar

Hej med dig

Tak for dit forslag.

Jeg kan godt se at det ville være mere effektivt hvis man kunne indlæse alle data i PBSfilerne.

Jeg lægger derfor dit forslag i ønskebrønden. Det vil sige at dit forslag nu er til overvejelse. Hvert kvartal udvælger vi ideer fra ønskebrønden som vi så arbejder med og nogle bliver gennemført.

Du hører fra os igen, når vi træffer en endelig beslutning ang. dette forslag.

Følg med i https://forum.e-conomic.dk/tag/overvejesønskebrønden og stem på de forslag du selv synes er bedst og helst vil se gennemført.

Forslag af 🔒 (55.9k points)