Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Opsamling

0
Ja, nu bryder jeg med kodeks, og laver et indlæg med mange ønsker. Inden e-conomic opfandt brugerforum, havde jeg en række ønsker til systemforbedringer, som jeg sendte til firmaet.  Men efterfølgende følte jeg ikke, at jeg blev taget alvorlig. Mit indtryk var nærmest, at alle hos e-conomic havde ansvaret, og når det sker, er resultatet som oftest, at ingen har det.
Alligevel vover jeg igen pelsen, og oplister mine ønsker fra dengang(2009), suppleret med lidt flere vedr. Lagersystemet.

1. En ekstra dimension i lighed med Afdeling
2. At kunne gemme underbilag til salgsfakturaer i systemet sammen med fakturaen.
3. Når man overfører bankbetalinger bliver man spurgt om, hvilken kladde betalingsposteringerne skal      overføres til. Det ville være smart at lave dette valg under opsætningen.
4. Når man anvender indscanning af bilag og bogfører fra Ubehandlede, har man ofte en ustruktureret mængde bilag, der skal anvendes i forskellige kladder. Derfor kunne det være smart, hvis man først kunne sortere bilagene til forskellige indscanningskategorier og derefter hente bilagene ind i de tilsvarende kladder. Det må kunne klares via en opsætning.  
5. Mange gange kan det være relevant at kunne anvende regnearterne gange, dividere, plus og minus i beløbs- og antalsfelter.
6. Der mangler mulighed for at kunne ændre forfaldsdato på en bogført salgsfaktura.
7. Der mangler en rapport til beregning af varekøb hos den enkelte kreditor.
8. Når der indlæses løndata fra f.eks. Danløn, kontrollerer e-conomic ikke, om der er tvungen afdeling på den enkelte finanskonto. Jeg har fået et svar gående ud på, at man ikke er herre over posteringer fra et eksternt system. Nej, det lyder logisk nok, men afdelingskontrollen skal da ligge i e-conomic på det tidspunkt, hvor man vil bogføre den pågældende kladde.
9. På de enkelte linier i kassekladderne kan man se, hvilken afdeling den enkelte postering relaterer sig til. Det samme ønske har jeg til linierne i fakturakladde. Det er blot blevet konstateret hos e-conomc, at sådan er det.!!!!
10. I Arkiv under debitorer har jeg ønske om, at man udover at kunne vælge på debitorer også kan vælge en Debitorgruppe. Jeg har en kunde, der sælger til kæder, hvor det pågældende kæders hovedkontorer ønsker en månedlig oversigt over salget til den enkelte forretning.
11. På forunderlig vis er det lykkedes e-conomic ikke at integrere Lager med deres standard-system fsv. angår kreditormodulet. Dvs. at i Lagermodulet kan man ikke anvende indscannede købsfakturaer eller Betalinger med ovf. af betalingsdata til banken.
12. I samme modul, Lager, kan man f.eks. heller ikke sælge flere enheder af en Varesamling uden at skulle oprette en ny fakturalinie. Dvs. bestiller kunden 10 stk. Varesamlinger med den samme varesammensætning, skal der oprettes 10 fakturalinier.

Det var vist alt for denne gang.
i Forslag » Andet af (26.5k points)

12 Svar

Hej Erik,

Tak for alle dine kommentarer - der er jo lidt at tage fat på.

Nogle af punkterne går klart ind, mens andre er jeg lidt i tvivl om, så jeg ville sætte pris på et par uddybninger. Tallet henviser sig til dit indlæg.

1. I hvilke situationer ville dette behov gøre sig gældende? Kom gerne med et eksempel hvornår dette er relevant.

2. Dette kunne f.eks. være relevant ved lad os eksempelvis tage en håndværker, så ville du gerne have nogle udgiftsbilag med, således du kunne se det feakturede og nogle af de materialer kunden har købt og der er viderefaktureret?

6. Hvordan skulle dette gøre sig gældende? Skulle der komme en opdateret faktura, eller skulle det bare være internt i systemet?

7. Skulle denne være lidt lige som omsætnings statstikken?

8. (punkt 10) Vil omsætningsstatstikken ikke klare jobbet her? Der kan du netop fordele på f.eks. leveringssteder?

<p>     <strong>Steffen Ekelund</strong></p> <p>     <li>     <strong><img alt="" src=" style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p> <p> Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? <a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />     &nbsp;</p> <ul>     <li>         <a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a>&nbsp;- &nbsp;Din vej til vores support</li>     <li>         <a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a>&nbsp;- Opslagsværk om e-conomic</li>     <li>         <a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a>&nbsp;- Hold dig opdateret</li> </ul>
Forslag af (152k points)
Hej Steffen,

tak for dit indlæg. Jeg er hængt lidt op i disse dage, da jeg er ved at konvertere en klient fra Summasummarum.
Jeg vender derfor tilbage snarest muligt.

Iøvrigt, er din henvisning til punkt 8 det rigtige henvisningsnummer??
Forslag af (26.5k points)


Ja Erik det beklager jeg - det er selvfølgelig punkt 10

Det er bare i orden, jeg ser frem til at høre fra dig. (hvis der er noget jeg kan gøre i denne sammenhæng, så er det bare at give lyd fra dig)

<p>     <strong>Steffen Ekelund</strong></p> <p>     <li>     <strong><img alt="" src=" style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p> <p> Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? <a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />     &nbsp;</p> <ul>     <li>         <a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a>&nbsp;- &nbsp;Din vej til vores support</li>     <li>         <a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a>&nbsp;- Opslagsværk om e-conomic</li>     <li>         <a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a>&nbsp;- Hold dig opdateret</li> </ul>
Forslag af (152k points)


Jeg har netop konverteret en klients data fra et andet system til e-conomic, og fundet ud af, at der er nogle ønsker til Jeres Lagermodul.

1. Bankbetaling integreres med det pågældende kreditormodul. Det har du mundtligt bekræftet, at det kommer.
2. Rapporten Finanslagerværdi mangler afgrænsning på Lokation.
3. Det samme gør sig gældende for rapporten Omsætningsstatistik. (Sker der nok på den pågældende lokation)
4. For Varekontokortet er der det samme problem: Afgrænsning på lokation.
5. I en opsætning skal det være muligt at kunne angive, at der skal være tvungen lokation.
6. Fluebenet i Varekartotekets Beholdningsmatrix skal default sættes til Tom. Hvis der f.eks. er mange str. og farver, bliver startbilledet uoverskueligt. Og det er træls, at man HVER gang skal slette markeringen.
7. I systemet kan man ikke bogføre en købsfaktura, hvis nogle af varerne ikke har lagertræk. Hvorfor ikke. Jeg kan da sagtens forestille mig, at der f.eks. indkøbes salgsfremmende artikler hos leverandørerne, men hvor der ikke nødvendigvis skal føres lagerbeholdning. Vareprøver f.eks., hvor der gives 50% rabat, men som ingen værdi har for køberen.
Forslag af (26.5k points)
Hej Erik,

Tak for uddybning   (og tilføjelser)   

Jeg er sikker på vi lige skal tygge på nogle af disse forslag (jeg synes helt sikkert der er nogle brugbare i mellem).

Er du egentligt tester til den nye kassekladde? Se mere om det her. - http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/udvikling/finans-funktioner Du har nogle gode ideer - og det kunne være sjovt at høre din mening om denne.

<p>     <strong>Steffen Ekelund</strong></p> <p>     <li>     <strong><img alt="" src=" style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p> <p> Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? <a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />     &nbsp;</p> <ul>     <li>         <a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a>&nbsp;- &nbsp;Din vej til vores support</li>     <li>         <a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a>&nbsp;- Opslagsværk om e-conomic</li>     <li>         <a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a>&nbsp;- Hold dig opdateret</li> </ul>
Forslag af (152k points)


Tak for din opfordring til at teste Jeres nye kassekladde.
Desværre er jeg ikke interesseret, da jeg er af den mening, at den måde, som I forsøger at finde nye ideer til Jeres system på, er af al for tilfældig karakter.
I skal tænke på, at når I ekspanderer med små virksomheder som  målgruppe, får I utrolig mange nybegyndere som kunder. Mennesker, der sandsynligvis ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne anvende et administrativt system efter fortjeneste. Dvs. mange amatører stifter for første gang bekendtskab med bogføring, fakturering, lagerstyring, bankafstemning osv. Hvad kan de bidrage med af væsentlige forbedringer, og kan de forstå de store sammenhænge?
Det kan godt være, at I synes, at det er interessant at høre fra Jeres kunder.  Men de eneste, der vil kunne bidrage med nogle væsentlige forbedringer, er de personer, der har stor erfaring med andre administrative systemer.
Og lige netop den kundegruppe, tror jeg, har for længst opgivet at bringe nye ideer til torvs, fordi de føler, at en hel del af brugerforslagene er for banale, eller at I hos e-conomic ikke har en professionel metode/holdning til at opsamle gode forslag og videreformidle konkrete planer om fremtidige implementeringer.
Det er da meget fint, at du f.eks. meddeler mig, at nogle af mine forslag går rent ind, og at andre skal med i Jeres overvejelser. Men hvilke og hvornår, og hvilke forslag vil aldrig komme på tale?
Hvis I virkelig vil noget med Jeres Forum, så mener jeg, at I skal nedsætte et panel af enkelte erfarne brugere og nogle af Jeres egne folk til et grundigt systemtjek og til at validere kundeforslagene, uanset om et forslag er bakket op af 1 eller 1.000 personer. Det kan jo sagtens være sådan, at netop den ene persons forslag er lige, hvad 5.000 andre sidder og venter på.
Forslag af (26.5k points)
@ Erik.  Ikke overraskende er jeg uenig at kun professionelle kan bidrage positivt til udvikling af e-conomic. Ligeledes er jeg heller ikke enig med dig i at vi spørger tilfældigt og kun blandt virksomhederne. Vi har testere blandt såvel virksomheder som administratorer.
Det skal selvklart ikke skille os ad. Dine forslag indgår sammen med andre forslag vi modtager. Også selv om de kommer fra en professionel  

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
Kan man som forslagsstiller indenfor en overskuelig tidshorisont forvente at få at vide, om de enkelte forslag er relevante set i relation til e-conomics markedspositionering og i hvilken takt og med hvilken tidshorisont, de i givet fald vil blive implementeret?

Hvis ikke, anser jeg dette forum for tidsspilde for begge parter.

Jeg er fuldt ud klar over, at svaret nok vil gå i retning af, at man ikke kan opfylde alle ønsker, at man kun kan tilgodese flertallets behov, at systemet kun er tiltænkt små virksomheder osv. Men kom nu med noget konkret.

Det er muligvis kunderne, der har haft behov for et forum, men det er under alle omstændigheder Jer, der har opstillet rammerne og dermed skabt en kundeforventning om, at I giver den nødvendige feedback.
Forslag af (26.5k points)
@Erik. Jeg er ked at du opfatter mit indlæg som sarkastisk. Det var ikke meningen. Det var et forsøg på en let tone. Beklager.

Din opsamling. Her kommer så konkrete kommentarer som jeg kan give.
1. En ekstra dimension i lighed med Afdeling
Ingen aktuelle planer herom.

2. At kunne gemme underbilag til salgsfakturaer i systemet sammen med fakturaen.
Ingen aktuelle planer herom

3. Når man overfører bankbetalinger bliver man spurgt om, hvilken kladde betalingsposteringerne skal overføres til. Det ville være smart at lave dette valg under opsætningen.
Ingen aktuelle planer herom i kørende version. Der kommer ny opsætning i forbindelse med Nye kasseklade og automatiske bankfeeds. Vi vil spørge efter testere til bankintegration indenfor 1 måneds tid og du er selvklart velkommen

4. Når man anvender indscanning af bilag og bogfører fra Ubehandlede, har man ofte en ustruktureret mængde bilag, der skal anvendes i forskellige kladder. Derfor kunne det være smart, hvis man først kunne sortere bilagene til forskellige indscanningskategorier og derefter hente bilagene ind i de tilsvarende kladder. Det må kunne klares via en opsætning.
God ide. Ingen aktuelle planer herom i kørende version. Der arbejdes med ny dokumentbehandling i forbindelse med nye kassekladde. Tør dog ikke sige hvornår vi er klar til at teste dette

5. Mange gange kan det være relevant at kunne anvende regnearterne gange, dividere, plus og minus i beløbs- og antalsfelter.
Ingen aktuelle planer herom i kørende version. I skrivende stund arbejdes der med dette i den nye kassekladde. Om alt går vel, er det en funktion i den nye kassekladde om 6-8 uger.

6. Der mangler mulighed for at kunne ændre forfaldsdato på en bogført salgsfaktura.
Vi har ingen aktuelle planer herom.

7. Der mangler en rapport til beregning af varekøb hos den enkelte kreditor.
Funktionen findes i tillægsmodulet lagestyring. Vi har valgt at placere rapporten her og ikke i grundmodulet. Vi har ingen planer om at flytte funktionen. Der er en workaround i form af at oprette kreditoreren i kontoplanen. Om det er en god work around der vil lette dit arbejde kan jeg desværre ikke å foreliggende afgøre

8. Når der indlæses løndata fra f.eks. Danløn, kontrollerer e-conomic ikke, om der er tvungen afdeling på den enkelte finanskonto. Jeg har fået et svar gående ud på, at man ikke er herre over posteringer fra et eksternt system. Nej, det lyder logisk nok, men afdelingskontrollen skal da ligge i e-conomic på det tidspunkt, hvor man vil bogføre den pågældende kladde.
[url=http://www.e-conomic.dk/nyheder/08-02-2011-nye-systemforbedringer-til-vores-brugere:33dc8wqz]Fikset i MarkedsPakke 29 af 8/2 - klik her.[/url:33dc8wqz]

9. På de enkelte linier i kassekladderne kan man se, hvilken afdeling den enkelte postering relaterer sig til. Det samme ønske har jeg til linierne i fakturakladde. Det er blot blevet konstateret hos e-conomc, at sådan er det.!!!!
Ønske noteret, men ingen aktuelle planer herom

10. I Arkiv under debitorer har jeg ønske om, at man udover at kunne vælge på debitorer også kan vælge en Debitorgruppe. Jeg har en kunde, der sælger til kæder, hvor det pågældende kæders hovedkontorer ønsker en månedlig oversigt over salget til den enkelte forretning.
Hvis ønsket er at se omsætningen i en bestemt debitorgruppe kan rapporten omsætningsstatistik vise dette. Hvis ønsket er at se alle bogførte fakturaer i en give periode og det skal være fra undermenuen arkiv, må der indbygges en logik i debitornummerne, hvorefter det er muligt at søge alle debitorer frem. Der er desværre ikke debitorgruppe i arkiv og vi har ingen aktuelle planer herom. Der er således såvidt jeg kan dømme to andre muligheder (work arounds om man vil) for at opnå det ønskede.[b]

11. På forunderlig vis er det lykkedes e-conomic ikke at integrere Lager med deres standard-system fsv. angår kreditormodulet. Dvs. at i Lagermodulet kan man ikke anvende indscannede købsfakturaer eller Betalinger med ovf. af betalingsdata til banken.
[b]Der er to ting i dette. 1) Indskanning. God idé. Den tager vi videre og forsøger om der kan gøres på en smart måde. 2)Ja det er ikke muligt. Din ide er god. Der er dog ingen aktuelle planer herom, du kan her læse om hvilken overhaling lagermodulet gives her i H1 2011. - http://www.e-conomic.dk/nyheder/15-02-2011-fremtidsplaner-for-lager

12. I samme modul, Lager, kan man f.eks. heller ikke sælge flere enheder af en Varesamling uden at skulle oprette en ny fakturalinie. Dvs. bestiller kunden 10 stk. Varesamlinger med den samme varesammensætning, skal der oprettes 10 fakturalinier.
[url=http://www.e-conomic.dk/nyheder/08-02-2011-nye-systemforbedringer-til-vores-brugere:33dc8wqz]Fikset i MarkedsPakke 29 af 8/2 - klik her.[/url:33dc8wqz]

Opsumering:
2 Punkter (8&12)er allerede implementeret med seneste MP.
3 Punkter (3,4&5)punkter indgår allerede i vores udviklingsplaner. Nemlig projekt Ny Kassekladde. Da vi ikek ønsker at udvikle ting to gange vælger vi i en hel del tilfælde kun at implementere i ny Kassekladde. Alle er velkommen til at bruge ny kassekladde. Dvs. give feedback og få nytte af nye funktioner og smartere måder at arbejde på (forhåbentlig smartere og lettere)
3 Punkter (7, 10 & 11) findes der work arounds og/eller funktionen er placeret i et tillægsmodul.
4 Punkter (1,2,6&9) har vi ingen aktuelle planer om at implementere, men har noteret dine ønsker.

Generelt omkring kommunikation
Også vi kan blive bedre til at kommunikere hvad, hvornår og hvordan vi udvikler.
Eksempler på hvad vi allerede gør omkring dette Ny Kassekladde - http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/udvikling/finans-funktioner, Iphone app/android app - http://blog.e-conomic.dk/nu-iphone-og-snart-ogsa-android/ og seneste med Fremtid for lagerstyring - http://www.e-conomic.dk/nyheder/15-02-2011-fremtidsplaner-for-lager.
Hertil kommer nyhedsbreve, blogs, YT videoer og andet. At vi ønsker en åben og transparent dialog med vores kunder skal der ikke herske tvivl om. Om vi lykkes vil jeg overlade til andre.


Generelt om udvikling.
Der er mange elementer i en proces omkring udvikling. Det vil være for omfattende her at redegøre for alle. Jeg vil derfor kun nævne enkelte elementer.
Et element er at vi tilstræber at udvikle funktioner (og andet) der rammer flest mulige og som letter mest muligt. Lagerkunder er som vi skriver en mindre del af vores kunder hvorfor lager ikke har samme relative vægt som grundmodul. Indenfor lager er det få der anvender lokation/varianter hvorfor dette ikke vægter ligeså tungt som lager funktioner der gavner alle
Et andet element er forretningsmæssigt. Hvad skal bundles med hvad.
Visse funktioner kan trække relativt set for mange ressourcer ud af vores fælles serverpark, hvorfor det derfor ikke giver mening. Det vil være skidt hvis en bestemt type rapport trak på for megen maskinkraft. Og ja det findes der også løsninger for, men bare ikke nogen snuptags.
Visse funktioner er efter vores vurdering ikke foreneligt med et SaaS produkt som vores. Vi er one size fits all. Der findes således (efter vores vurdering) specielle behov og tilretninger som vi ikke kan/vil løfte. Et eksempel er at vi laver ikke en løsning til advokatbranchen med dens behov for tilsvarsregnskab.

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)
Vedr. mit punkt 10, debitorgruppe i fakturaarkiv.

Det må jeg nok bøje mig for, men er det ikke muligt, at I så i oversigten indføjer en kolonne, hvor den enkelte debitors debitorgruppe vises ved siden af debitornavn. Så er der mulighed for at sortere efter grupper og efterfølgende smide det nødvendige over i Excel?
Forslag af (26.5k points)