Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Igangværende fakturaer og fakturaarkiv

–1

Når man skal bogføre en faktura og det ikke lige sker på den dato, som fakturaen dannes, så skal man huske at fjerne et flueben i "Skift dato" . Jeg har talt med flere og jeg selv er også kommet til at overse den "detalje", så et større korrigeringsarbejde skulle igang. 

Jeg vil foreslå, at det skal være normalen at systemet skifter datoen til fakturaens dato, hvis bogføreingen sker på en anden dato. Hvis man så vil have en anden dato, man foretage en aktiv handling. 

En anden ikke så hensigtsmæssig ting er, at der automatisk sættes flueben i "send faktura". Det har desværre medført, at der i forbindelse med rettelser, er blevet sendt både faktura og kreditnota fejlagtigt til kunder. 

Jeg vil foreslå, at der ikke skal være noget forudbestemt flueben i rubrikken "send faktura" , men at man skal vælge hver gang. Det andet medfører unødige fejl. 

 

i Forslag » Andet af (150 points)

1 Svar

Hej Mia og tak for dit forslag,

I forhold til at ændre dette, så vil det være en vurdering af, hvad anses for at være den bedste løsning. For nogen vil det være bedre at tage dd. og for andre den oprindelige dato. 

Derfor vil det være muligt at ændre, så der ikke fast er flueben. Når det sagt, så har jeg været på skat.dk og læse omkring krav til faktura og jeg vil henvise til den formulering, der findes derinde.

"Udstedelsesdatoen for fakturaen skal være identisk med den dato, hvor fakturaen eller afregningsbilaget udskrives eller stilles digitalt til rådighed for kunden. Se  momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1, nr. 1. Tilbagedatering til leveringstidspunktet må dermed ikke ske."
*
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2068789

Jeg er ikke ekspert i reglerne, men som jeg læser det, så skal fakturadato stemme overens med afsendelsesdatoen. Det er ikke for at være helt firkantet i forhold til reglerne, men når vi snakker om, hvad vi som udgangspunkt foreslår på en faktura, så er det min umiddelbare opfattelse, at det vi som foreslår, skal være det, der stemmer overens med de regler, der er sat. 

Om der findes tilfælde, hvor det giver mening at tilbagedatere vil jeg ikke lægge hovedet på blokken, men det er sådan jeg læser det.

På den baggrund vil vi ikke ændre til den oprindelige dato.

Hvis du har mere viden på dette område, så er jeg meget åben for en dialog, men for nu vil jeg ikke videre med forslaget. 

Rigtig god weekend smiley
 


Med venlig hilsen Jesper Mieritz  
Forslag af 🔒 (102k points)