Kursfeltet eksport

+1
Da man ikke kan indlæse kurser, når man indlæser en manual kundefaktura fil, men kun valutakode.

Man får så det hele ind med kurs 100 og der kræver at man skal ind på hver enkel linie og "røre" ved valuta, f.eks. hvis det står som SEK, så ændre man til DKK og trykker Enter, derefter trykker man tilbage og skriver så SEK og så e-conomic henter dags dato kurs og det er jo fedt, men her kunne det så være lækkert hvis jeg kunne eksportere min kassekladde og se om jeg har fået ændret alle kurserne fra kurs 100 til d.d. kurs.
i Forslag » Andet af (130 points)
status opdateret af

2 Svar

Hej Jeannette smiley

Jeg kan sagtens forstå, at dette vil i denne arbejdsgang i hvert fald gøre det lettere, at overskue om samtlige postering har fået opdateret kursen. Vis i excel giver hvad du ser i excel – I forhold til det giver det ikke helt mening, at trække kursen med over i filen men måske heller ikke direkte forstyrrende.

Så jeg tager det med videre til vores næste møde.

Det jeg tænker du kan gøre nu er, at gå via det orange tandhjul -> alle indstillinger -> eksporter data -> sæt prik i ”download lister enkeltvis” -> tryk på send data -> vel filen ”kassekladde.csv” -> så får du en liste med samtlige kladdeposteringer -> du kan så anvende excels ”filtrer” så du kun se de posteringer fra den helt specifikke kassekladde.

I denne liste af posteringer ser du både |beløb DKK|Valuta|Beløb (valuta)|

Enten kan du så lave en udregning i excel i en selvlavet kolonne så du får den egentlig kurs vist eller også kan du blot kigge på forskellen imellem disse to tal.


I selve importen af posteringer bliver kursen beregnet ud fra ”beløb (Valuta)” og ”beløb (DKK /grundvaluta)” – Det kan være du kan komme helt uden om problemet ved, at du finder dagskursen inden import -> lave en kolonne til ”beløbet i DKK” -> som beregnes af det beløb du importere som valutabeløb *dagskursen.

Det afhænger selvfølgelig af de posteringer du importere og hvor tit du gør det. Men det vil være den mest optimale arbejdsgang som jeg ser det hvis det bliver importeret korrekt ind i e-conomic.

Jeg hører rigtig gerne fra dig angående ovenstående løsningsforslag. Jeg sætter forslaget som ”overvejes” i mellem tiden.
Tusinde tak for, at du har taget dig tid til, at dele dit forslag her på vores forum.
 


Med venlig hilsen

Andreas Polk

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Forslag af (39.3k points)

Hej Jeanette
Vi har haft dit forslag oppe på vores prioriteringsmøde smiley

Vi anerkender, at det kunne være ekstra lækkert hvis selve kursen kunne vises f.eks. til eftertjek af om det er postereret korrekt. I første omgang blev muligheden for, at kunne trykke “vis i excel” eller i det hele taget eksportere kassekladden hvor selve kursen blev vist afvist.
Med den tanken, at det ikke står i kassekladdens overblik.

Det gav for os god mening, at det måske blev vist i kasserapporten og dermed kunne tjekke sine bilag den vej igennem. Vi må så erkende det ikke er en opgave der ligger inden for nærmeste fremtid. Derfor sætter jeg dette forslag som implementeres-ikke.

Det betyder ikke, at det er afvist i al evighed. Vi lægger dit forslag i vores idebank såfremt det bliver en prioritet kan vi finde forslaget frem igen.


Derfor håber jeg, at du så vil anvende mit løsningsforslag i mit tidligere svar hvor du eksportere kassekladden ud via eksport af data.

Ved, at lave udregningen af kursen i en ny kolonne i filen kan du hurtigt trække udregningen ned på samtlige ligner.


Hvis du vil have en større uddybning i hvordan det skal gøres må du endelig vende tilbage.
Endnu engang tusinde tak for, at du har delt dit forslag her på vores forum.


Med venlig hilsen

Andreas Polk

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Forslag af (39.3k points)