Udligning af faktura / betalinger i fr. valuta

0
Jeg ved ikke, hvor mange gange dette emne har været lagt på forum, uden at det har påvirket bare en enkelt ansvarlig, eller selvstændigt tænkende person hos e-conomic.

På grund af den forestående årsafslutning har jeg igen det problem, at man ikke umiddelbart kan udligne fakturaer (i fremmed valuta) fra ældre regnskabsår, som er betalt af flere gange i efterfølgende år.

Det kan ikke passe, at man i teknologiens tidsalder ikke kan løse et så simpelt problem, uden at man skal genåbne afsluttede regnskaber, for mit vedkommende 3 år tilbage i tiden, for at udligne de mange poster. Derefter skal kursdifferencerne korrigeres i det enkelte regnskabsår for at få regnskabet til at stemme med det regnskab, der er afleveret til myndighederne.

Og hvad er resultatet af den manøvre: Kursdifferencerne ender i aktuelt regnskabsår.

Hvis I hos e-conomic virkelig mener, at det er lovpligtigt, at kursdifferencerne hører til fakturaåret og ikke til betalingsåret, så må I kunne henvise til et afsnit i skattelovgivningen eller andet, der bekræfter denne antagelse; ellers har det jo ingen mening.

Så giv os nu muligheden for at bogføre kursdifferencerne med d.d. eller med datoen for restbetalingen.

Og helst allerede i dag!

P.t. rydder I op i gamle, ubesvarede/løste/uløste forumindlæg. Hvis de indlæg for længst er løst og sandsynligvis også registreret af brugerne, så brug dog tiden på noget andet.
i Forslag » Andet af (25.8k points)
opdateret af

1 Svar

Hej Erik,

Jeg mente nu bestemt, at vi havde fået slået et hul igennem den tilsyneladende myte, at e-conomic bogfører kursdifferencer på fakturadatoen. Det gør det ikke - en kursdifference bogføres på datoen for den nyeste af de to posteringer, der indgår i udligningen (hvis der indgår flere end to, bliver det i praksis til flere 'par' af posteringer - fx vil to fakturaer mod én betaling blive til én udligning mellem den ene faktura og betalingen, og en anden udligning mellem den anden faktura og betalingen).

Det er således modsat heller ikke entydigt rigtigt, at e-conomic bogfører en evt. difference på betalingsdatoen - omend denne naturligvis i langt de fleste tilfælde er nyere end fakturadatoen.

At differencen hører hjemme på den nyeste dato, er efter min klare overbevisning det mest korrekte - idet det jo først er på denne dato, gevinsten eller tabet reelt kan konstateres.

Dér, hvor der så kan opstå udfordringer i forhold til afsluttede regnskabsår, er, når også (igen: det typiske tilfælde) _betalingerne_ ligger i et afsluttet regnskabsår. Her er det naturligvis noget rod at skulle genåbne og kontere sig ud af at få det udlignet, ingen diskussion om dét. Ganske vist får man en advarsel ved lukning af et regnskabsår, hvis der i året ligger åbne betalinger - men denne advarsel har jo ikke 'altid' været der (og desuden kan man jo vælge at ignorere advarslen) - så man KAN selvfølgelig komme i situationen med flere år gamle posteringer. Og ideelt set bør kursdifferencen da i stedet bogføres på førstkommende dag i førstkommende åbne periode.

Jeg tænker dog umiddelbart, at det ovenstående taget i betragtning, så opstår problemet trods alt ikke så ofte - medmindre jeg overser noget (og dén mulighed er jeg altid åben over for :-))?

 

Mvh.

Christian Estrup

Chief Product Architect

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Langebrogade 1, 1411 København K

CVR-nummer: 29403473

Forslag af (20.4k points)