Gennemtving afstemning

+1
Ide til en feature: I bankafstemningen kunne man vælge nogen beløb, og trykke på en særlig knap for at gennemtvinge en afstemning.

En dialogboks kommer så op hvor man udfylder bilagsnummer, tekst, og konto hvor differencen skal posteres. Det kunne f.eks. dreje sig om en valutakurs difference eller lignende.

Samme funktion kunne også implementeres for afstemning af debitor og kreditor konti.
i Forslag » Andet af (1.1k points)
status opdateret af

2 Svar

Hej Qabi

 

Mange tak for dit indlæg smiley

 

Jeg kan sagtens følge din ide i, at det skal være nemt at udligne dine posteringer. Systemet er allerede sat op til at gøre dette, hvis der anvendes kunde- og leverandørstyring. Hvis du bogfører dine kundeindbetalinger med kunde- og fakturanummer, så vil systemet automatisk bogføre den difference, der er mellem fakturaen og betalingen på den konto, der er sat op for gevinst og tab på valutakursdifferencer, kunder i det orange tandhjul > Alle indstillinger > Regnskab > Systemkonti. Ligeledes vil det ske for leverandører, hvis der påføres leverandør- og leverandørfakturanummer på leverandørbetalingen, så vil differencen føres på kontoen for gevinst og tab på valutakursdifferencer, leverandører.   

 

Anvender du ikke dette, så er du dog nødt til at føre det manuelt på den konto du ønsker, her kan jeg godt se din ide i, at det kan gøres i bankafstemningen. Bankafstemningen er dog tiltænkt som et simpelt værktøj til at kontrollere, om der er bogført rigtigt. Vi søger derfor at holde den så simpel som muligt til ren afstemning, derfor vil det ikke gøres muligt at bogfører i den. Der er du nødt til at gøre det i din kassekladde og så bruge bankafstemningen, hvis nødvendigt, til at kontrollere at dine bogførte posteringer passer.

 

Forslaget vil derfor ikke tages med videre i denne omgang, dette er også vurderet på baggrund af, at det kan skabe udfordringer med den automatiske udligning der allerede er i kassekladden, hvis differencen bogføres i bankafstemningen inden der bogføres i kassekladden, og der så er fakturanummer på, så udligningen sker igen ved bogføring eller hvis der skulle udlignes efterfølgende. Derved kan det skabe udfordringer for de processer der allerede er eksisterende.

 

Du skal have mange tak for dit forslag og engagement på vores forum, det sætter vi stor pris på smiley              


Med venlig hilsen

Randi Birch Andersen

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (2.9k points)
Jeg synes det er en rigtig god ide !

 

Bruger du e-conomic fuldt ud på leverandørstyrings-siden opstår følgende problem:

Leverandørfakturaen inkl. betalingsinformation indtastes.

Der dannes en betalingsfil til banken som eksporteres og indlæses i banken og der dannes en betalingspostering i e-conomic.

Er fakturaen i fx EUR kender man ikke kursen 3 uger frem - betalingen bogøres dermed en forkert valutakurs.

Når man senere importer bevægelserne fra banken vil der altid være en valutakursdifference. Du skal så manuelt ind og beregne kursdifferencen og bogføre den og så udligne.

Handler du meget med udlandet er det et ret stort problem.

 

Ovenstående forslag vil netop løse denne problematik.

René Arpe

It-konsulent

Forslag af (17.3k points)