Kassekladden i ny e-conomic

0
Når man bruger bankafstemning, og overfører posterne til en kladde, så er det hele klar til kontering, men!!!!.

Skal det være effektivt, bør der være en mulighed for, efter at have konteret en postering, da at gå direkte til næste postering/linje ved at der er en  valgmulighed, der hedder: "Gem og næste", så undgår man et af de ekstra tastetryk, som ny e-conomic er fyldt med, og som medfører de evindelige billedskift.

Bruger man ikke bankafstemning, er man ikke effektiv.
i Forslag » Andet af (26.3k points)
status opdateret af

1 Svar

Hej Erik

 

Tak for dit indlæg smiley

 

Jeg kan sagtens se, at hvis man har den arbejdsgang, at man lægger alle posteringer op i kladden uden at kontere det i selve overførslen, at det vil være en irritation at man så ikke kan gå igennem hele kladden, uden at skulle trykke rediger ud for hver enkel linje. Arbejdsgangen var dog den samme i det gamle layout, så man kan sige, at det ikke er noget, som er relateret til vores nye layout.

 

Bankafstemningen er dog tænkt til, at man foretager konteringen "på vejen" op til kladden. Der er dog den begrænsning lige nu, at det kun kan gøres som finansbilag, meget snart vil det dog også være muligt at ændre type i overførslen - så man både kan lave leverandørbetalinger og kundeindbetalinger.

 

Problematikken i det forslag du sætter er, hvordan systemet så skal vide om knappen skal hedde "Gem & næste" eller "Gem & ny" når man har redigeret et postering kan det jo sagtens være, at det næste man vil er at oprette en ny. Forslaget kunne så være, at man har en knap mere i bunden, men jeg tror umiddelbart det vil skabe for meget støj i billedet.

 

Lad os dog se, hvad andre brugere siger, men lige nu vil jeg tro, at den nye bankafstemning vil kunne løse en hel del af problemerne.

 


Med venlig hilsen

Peter Luthman

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (10.3k points)
Hej igen Erik

Nu vil jeg lige korrigere mig selv, du ved man skal ikke bedømmes på de fejl man laver, men hastigheden man retter dem med :). Jeg havde i farten lige glemt en funktion som faktisk vil kunne løse præcis den udfordring du sidder med.

Når du står i en given postering kan du faktisk "hoppe" op og ned i venstrelisten med Ctrl og op og ned med piletasterne og på den måde gennemgå dine posteringer uden at forlade posteringsoprettelsen.

Hvis man sammenkobler det med, at du kan lave din egen feltrækkefølge så det er lige præcis de 1 til 2 felter du altid ved du skal tage stilling til med de overførte posteringer som står først - ja så for du faktisk en meget hurtig og smertefri arbejdsgang.

Som en sidenote kan jeg sige, at netop dette jo er en funktion som er ny - i det nye e-conomic :).

Med venlig hilsen
Peter Luthman
Hej Peter.
En ting er, hvordan I har tænkt, at systemet skal anvendes. Noget andet er virkeligheden. Henter du f.eks. 100 poster i banken, hvilket ikke er usædvanligt, så tror jeg ikke på, at man har ro til at kontere alle posterne inden overførslen til kladden. Så i praksis overfører man posteringerne til en kladde, måske med små justeringer undervejs, hvorefter man konterer, når tiden er til det, og ikke uvæsentligt: Har tilknyttet de relevante bilag. Det er jo egentlig dem, der giver mening mht. kontonummer, tekst m.m.
Hvis man kan overføre debitorindbetalinger og kreditorbetalinger inden overførslen til kassekladden, så er mit spørgsmål: Hvordan vil I klare det, og hvad med afstemning af udenlandske betalinger i relation til udligning, kursdiff. m.m.?
Men det nye med, at man i venstre side kan springe til næste bilag, kan være en løsning i relation til de evindelige billedskift.
Men er I sikre på, at ved at skifte bilag i venstrekolonnen, at konteringerne så bliver gemt uden, at gem-knappen bliver aktiveret?

NB: I forbindelse med overførsel af bankposteringerne til en kladde, skal/kan man vælge, om posteringerne skal have samme eller forskellige bilagsnumre.
Vælger du 100 posteringer med samme bilagsnummer, så får du kun praktiske problemer, når du senere skal finde en bestemt postering frem.
Vælger du fortløbende nummering, så har du ikke mulighed for at sammenkæde f.eks. en udenlandsk betaling med bankens bogføring af gebyr. Så alene det gør, at en umiddelbar kontering før overførsel til en kassekladde er uhensigtsmæssig.
Hej Erik

Helt fair, at man kan have en anden holdning til, hvad der giver mening af arbejdsgang, og der er da helt sikkert tilfælde, hvor det giver mere mening at gøre det på den måde du beskriver.

Mht. til billedskiftet uden at trykke gem - så er det et ja. Som standard gemmer den de ændringer du har lavet, men du kan faktisk selv styre det. I hver kladde under kladdeopsætningen kan du nederst finde det der hedder "navigationsliste" og her kan du styre, hvad systemet skal gøre når man klikker eller "hopper" med Ctrl og piletasterne.

Med venlig hilsen
Peter Luthman