Tillægsmodul til registrering af finansielle aktiver

0
Jeg laver bogføring for flere hvor der indgår papirhandler - altså Aktier, Obligationer eller investeringsbeviser.

Tidligere er disse registreret i noget der hed FIE WIN udarbejdet af Deloitte men bliver ikke serviceret mere.

Derfor mangler jeg et modul til registrering af dette. I programmet skal jeg kunne registrere køb, salg og udbytte. Ultimokurser og udregne realiserede og ej realicerede tab/gevinster og ellers hvad der er behov for iflg. gældende lov.
i Forslag » Andet af (150 points)
status opdateret af

1 Svar

Hej

Tak for dit forslag.

Dette er ikke noget vi kommer til at udvikle. Der er mulighed for at det er noget man vil kunne få udviklet igennem vores API - men det bliver ikke et tillægsmodul som vi vil lave.

Vi vil hellere bruge vores ressourcer på de funktioner og tillægsmoduler vi har i forvejen - hvor der er nok forslag at tage fat på alene her. :)

Men som sagt vil det være muligt for en App-partner at udvikle dette og integrere det med vores API.

Med venlig hilsen

Philip Kofod-Nielsen

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (17.7k points)