Informizely customer feedback surveys

Adgangsbegrænsning til data

0
Selvom der i stort omfang sælges via webshops, arbejder grossister fortsat med sælgere i marken.

Her er e-conomic et oplagt værktøj for online ordreregistrering direkte under et kundebesøg - men der er et stort problem ved den måde, som e-conomic tildeler rettigheder til den enkelte bruger eller brugergruppe.

Man kan vælge, at sælgeren f.eks. kun får adgang til ordreregistrering og derved lagerkartoteket, men man kan ikke fravælge f.eks. sælgers adgang til indkøbspriser.

Bliver det problem løst ved, at man under tildelingen af rettigheder kan fravælge delelementer i de forskellige kartoteker?
lukket
i Spørgsmål » Lager af (26.5k points)
opdateret af

1 Svar

 
Bedste svar


Hej Erik,

Som der er i dag, er det ikke muligt at begrænse del elementer under et faneblad og et menupunkt. Det er primært muligt at begrænse på enkelte menu punkter, men så får man også hvad der dertil hører.

Det kan helt klart være et problem i det nævnte tilfælde.

Dette er ikke noget vi arbejder med. Det jeg dog kan sige hertil, det er at med den nye kassekladde (vis design vil ramme resten af applikationen senere hen også) der kan man redigere hvilke kolonner man vil have vist etc. Her kunne det så være smart, hvis man kunne sige til en given bruger at han ikke skal have adgang til netop denne kolonne. Igen er dette endnu ikke noget vi arbejder med, men kunne helt sikkert være en mulighed i forbindelse med den nye brugergrænseflade. Jeg vil gerne understrege at denne har en længere tidshorisont.

<p>     <strong>Steffen Ekelund</strong></p> <p>     <li>     <strong><img alt="" src=" style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p> <p> Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? <a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />     &nbsp;</p> <ul>     <li>         <a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a>&nbsp;- &nbsp;Din vej til vores support</li>     <li>         <a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a>&nbsp;- Opslagsværk om e-conomic</li>     <li>         <a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a>&nbsp;- Hold dig opdateret</li> </ul>
Spørgsmål af (152k points)
valgt som bedste svar af