Lagerregulering

0
Jeg har købt en del varer tilbage i sep12.

Jeg bogførte dem mod konto 5520 Varelager - UDEN at lagerregulere.

Nu abonnerer jeg så på lagermodulet og skal nu bogføre lagerreguleringskladde.

Jeg skal vel bogføre det som åbning (selv om vi nu er i mar13) - men nu beder den om en åbning modkonto...

Hvis jeg skriver 5520 varelager - så bliver mit lager vel dobbelt så højt som det burde være?

Kan jeg ikke lagerregulere uden at påvirke saldi på kontiene?
i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af (630 points)

2 Svar

Jeg vil foreslå, at du overfører saldoen på konto 5520 til din vareforbrugskonto og derefter bogfører dine leverandørfakturaer på normal vis med lagertilgang pr. varenr. Hvis du allerede har bogført via kreditorkartoteket og bogført moms m.v., kan du blot bogføre lagertilgangen via en lagerreguleringskladde, som du selv skriver.

Jeg går ud fra, at dit varesalg er sket med lagertræk, så du har en række varer med negative beholdsningssaldi.
Bogføringshjælp af (26k points)
Tak for svar - Erik!

Jeg er lidt i tvivl om konsekvensen af dine foreslag...

Hvis jeg overfører saldoen på konto 5520 til vareforbrug (konto 1330) - så får jeg et vareforbrug på ca. 190.000 kr. - men bliver konto 1330 så krediteret igen når jeg bogfører lagerreguleringskladden?

Går ud fra at jeg som modkonto så skal skrive konto 1330 Vareforbrug ud for Regulering og konto 5520 Varelager ud for Åbning???
Bogføringshjælp af (630 points)

Når du laver en lagerregulering har du 4 muligheder:

Regulering

Svind/Tyveri

Ukurans

Åbning.

Det er 4 forskellige situationer, hvor du angiver, hvor vareforbruget skal bogføres i resultatopgørelsen. Du kan selvfølgelig sagtens nøjes med at bruge din vareforbrugskonto på alle 4 typer.

I alle 4 tilfælde vil systemet automatisk anvende lagerkontoen som modkonto(Hvis dit system er sat rigtigt op), så du må for alt i verden ikke angive en statuskonto ud for nogen af de 4 nævnte reguleringstyper.

Typen af regulering angiver du på den enkelte varelinje.