Antal restordre på Ordrebekræftelse

0
Det er i e-conomic meget svært at informere kunden om hvad der er i restordre og hvad der er leveret ud af en samlet ordre.

Sender vi en ordrebekræftelse med linjer, der er i restordre, fremgår det ikke af layoutet, og kunden bliver forvirret og tror at vi har tænkt os at levere det hele igen.

Det ville være rart med "restordre" kolonnen på Ordrebekræftelse også.

Fuldstændig ligesom den i dag er tilgængelig på pakke- og følgeseddel.
i Forslag » Lagerstyring af (4.7k points)
status opdateret af

2 Svar

Hej Image,

 

Restordre er den del af en allerede fremsendt ordre der endnu ikke er leveret.

Som jeg læser dit indlæg, så sender du samme ordre flere gange til kunden? Kan du ikke præve step for step at beskrive jeres sagsgang..

 

Kim Sneum Madsen

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (24k points)
Hej Kim,

Forstået mht. at en restordre er den ikke-leverede del af en ordre.

Men selve ordren i e-conomic er jo stadig den hele og fulde ordre, med samtlige linjer.
Kun tallene i "bestilt" og "leveret" indikerer hvilke varer, der er en restordre - for e-conomic brugeren.
For kunden er det ikke synligt andre steder end hvis vedkommende tolker disse tal på følgesedlen fra første forsendelse - og det er for kompliceret. Samtidig står disse ikke i nogen rækkefølge, og rokering af linjer fra e-conomic tager en krig, så kunden skal læse alle linjer og lede efter uoverenstemmelse mellem "Bestilt" og "Leveret".

Sagsgangen er:
- Ordren leveres delvist til kunden - kunden har en restordre.

- Kunden har tilføjelser eller vi har ændringer, eller vi skal advisere om leveringsdato, og vil derfor e-maile oversigt, der viser restordren.
(Kunder spørger typisk "Hvad har vi i restordre?")

- Vi ophæver sendt-status og retter, eller sender blot ordren igen via e-mail funktionaliteten.

- Kunden modtager en ny Ordrebekræftelse med samtlige linjer, og ingen indikation af hvad der er leveret hvad der er i restordre, og tror derfor at vi fejlagtigt har til intention at levere hele badujlen igen. Selv om vi noterer andet i e-mailen, lægges der op til misforståelser.

E-conomic brugeren forstår det heller ikke, for kolonnerne er jo synlige i UI'et, men ikke på udskriftslayoutet. Kunden ser ikke hvad han/hun ser.

Så det største problem er at der ikke er nogen mulighed for at lade sin ordrebekræftelse/ordreoversigt synliggøre hvad der er i rest.

En idé kunne være at aktivere kolonnen "restordre" i Ordrebekræftelse-layoutet, og så sørge for at man kan skjule denne kolonne hvis den er "0". Altså så det ikke påvirker ikke-leverede ordrer, men på restordrer kan vise teksten "Restordre: X", hvor X er antal i rest. Dermed berøres ikke-interesserede brugere samt ikke-delvise ordrer ikke.

Håber det giver mening.

Hej Image

 

Jeg hopper lige ind i indlægget her med en opdatering. På baggrund af følgende forum indlæg:
http://forum.e-conomic.dk/12710

 

Har vi implementeret en funktionalitet der ligger meget tæt op ad det ønske I har spurgt til her. Vi har implementeret "I ordre" og "Restordre" som muligheder i "Kolonner" på jeres Faktura-layout. Det er i vores optik her at funktionaliteten giver aller mest mening, og kan finde den største udbredelse hos vores brugere og de arbejdsgange de anvender.

 

Jeg har vendt muligheden for at tilføje denne funktionalitet til "Ordrer" ligesom den er tilgængelig på fakturaer nu, med den ansvarshavende på området. Eftersom at det kun vil kunne finde anvendelse på ordrer der er blevet ophævet (Ophæv sendt status), så er det umiddelbart et fåtal af vores brugere der vil få funktionen i brug, hvorfor vi ikke vil vælge at implementere denne.

 

Vi vælger derfor at begænse funktionaliteten til Fakturaer, og jeg håber at I kan inkorporere denne mulighed i jeres arbejdsgang til at oplyse både medarbejdere og kunder smiley 


Med venlig hilsen

Lauris Sørensen

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Forslag af (34.9k points)