Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Bemærkninger til 2. testrunde af ny Finans-kladde

0
Så har jeg gennemgået den nye kassekladde igen. Jeg vil besvare de 3 stillede spørgsmål efter mine generelle bemærkninger:

[u:3uo6277g]Anlægskartotek[/u:3uo6277g]

Den væsentligste bemærkning her er, at bogførte anlægsaktiver ikke slår igennem i resten af systemet, man kan således ikke afskrive, eller forsåvidt se de nye anlægsaktiver i kartotekerne.

Der er lavet forbedringer i form af, at den automatisk vælger et nyt aktivnr. og en levetid. Dog ikke de aktiver, der er oprettet og bogført i den nye kladde - dem registrerer den ikke næste gang. Hænger måske sammen med, at aktiverne ikke slår igennem til anlægskartoteket, jfr. ovenfor.

Det ville stadig være rart, hvis den i linjen nedenfor (eller 100 linjer længere nede) tog højde for, hvilket nyt aktivnr. den skal bruge, ligesom i bilagsnr. Men det er en bi-ting. Fint arbejde.

Hvis man har udfyldt felterne under Anlægsaktiver, og man klikker videre til periodisering, og kommer til at udfylde her, sletter den de udfyldte felter fra Anlægsaktiver. Dette er i mine øjne ikke hensigtsmæssigt, da man så skal skrive dem igen. En forbedret version ville være, at den fremkom med en fy-meddelelse der sagde, at man ikke både kunne udfylde Anlæg og periode, eller bedst af alt, at man ikke havde mulighed for at udfylde periodisering, hvis man havde udfyldt Anlægsaktiver - og omvendt.

[u:3uo6277g]Listeform[/u:3uo6277g]

En konto med en foruddefineret kredit, f.eks. 6610 (-) vælger den stadig at sætte med en debet (+) i kontonummer. Den burde her vælge (-).

Det er ikke muligt at trykke enter eller pil ned, hvis man skal lave en ny linje - den eneste mulighed er at tabbe sig hele vejen igennem, eller trykke på ny med musen. Det ville være SUPER dejligt med en enterfunktion eller blot pil ned, så man ikke skal bruge musen - det er vel en af de store fordele ved kladden i forvejen, at den er så godt som muse-fri?

Ved en lang tekstlinje, der ikke kan ses i visningsfeltet, kan nu ses med F2. Det ville være fint med en lille hjælpetekst på mouse-over der viste, at det er genvejstasten til at scrolle hen og se resten af teksten.

[u:3uo6277g]Skemaform[/u:3uo6277g]

Man kan ikke oprette en ny post i skema-form, uden at bruge musen og klikke på ny, ej heller ved at tabbe sig igennem.

Man kan ikke oprette et anlægsaktiv eller periodisere i skema-form, medmindre man klikker med musen i et af felterne aktivnr. eller Aktivér, dvs man kan ikke klikke sig videre med tab fra Dimension.

[u:3uo6277g]Generelt[/u:3uo6277g]

Kontonr - det ville være dejligt, hvis man kunne få adgang til posteringer, som i den gamle kontoplan, da man kan være i tvivl hvilken konto man tidligere har bogført en post på.

Generelt set kan jeg se der er sket flere forbedringer i forhold til min første test, men jeg vil alligevel henvise til de poster jeg redegjorde for der, blandt andet import af fil og bankafstemning som de væsentligste punkter.

[u:3uo6277g]3 stillede spørgsmål:[/u:3uo6277g]

<em>- Hvor nemt var det at komme i gang med den nye kassekladde, og hvad kan jeg gøre for at gøre det endnu nemmere?
</em>
Jeg synes den nye kassekladde er ganske nem at komme igang med. Der mangler lidt hjælpetekster hist og pist på mouse-over, som ville gøre det endnu nemmere.

<em>- Hvilken funktionalitet savner du mest i kassekladden ? hvad skal jeg prioritere at få lavet først?</em>

1) Bankafstemning
2) Import af fil
3) Adgang til kartoteker

<em>- Vil du anbefale en bekendt med en nystartet virksomhed at anvende e-conomics nye kassekladde, og hvorfor/hvorfor ikke?
</em>

Nej, det ville jeg ikke. Hvis jeg ikke selv ønsker at bruge den, ville jeg aldrig kunne anbefale den, og lige nu er den ikke tilstrækkelig til at jeg ville finde den hensigtsmæssig at bruge, jfr. mine punkter 1-3. P.t. er den gamle kassekladde at foretrække.

<p>     Mange hilsner<br />     Susanne Røssell<br />     <br />     Bogføring for små og mellemstore virksomheder og hjemmegjort e-conomic-nørd</p>
i Forslag » Bogføring af (15.8k points)
opdateret af

7 Svar

Har testet kladderne for omkostninger og salg, med følgende bemærkninger:

OMK

1) Hvordan vælges nummerserien fra Finans-kladden? I rullepanelet fremkommer kun kladden for Omk.

2) Hvorfor skal man skifte kladde for at bogføre en omkostning eller en debitorindbetaling? Dette vil besværliggøre eventuel import af posteringer, medmindre man importerer hver post for sig.

3) Kan ikke vælge kun postering i betalingstype ? Dvs man skal ud i 2 posteringer, hvis man både vil lave fakturaregistreringen og betalingen ?

4) Betalingskonto fra kreditormodulet slår ikke igennem, så man skal vælge kontoen manuelt

5) Når man vælger en konto med debet som default i kontoplanen, krediterer den alligevel kontoen (-)

SALG

1) Når man har lavet en manuel faktura: Når man herefter ser på debitorkartoteket, er der et forstørrelsesglas til visning af fakturaen. Hvis man klikker på dette, fremkommer en fejl (ID: 3852403). Går ikke ud fra, at dette forstørrelsesglas skal fremkomme, da man jo ikke kan se en egentlig faktura.


Generelt
Jeg klikkede på opsætning i Salg-kladden, og da jeg var færdig og trykkede OK gik den til henter data. Her stod den og arbejdede i meget lang tid, indtil jeg mistede tålmodigheden og forlod fanebladet. Da jeg klikkede tilbage, var den færdig med at arbejde. Dette har jeg tidligere idag stødt på i testen af Finans-kladden, men her kunne jeg ikke fremprovokere, at den var færdig med at arbejde, og måtte lukke e-conomic ned. Så altså nogle meget lange svartider, når den henter data.

<p>     Mange hilsner<br />     Susanne Røssell<br />     <br />     Bogføring for små og mellemstore virksomheder og hjemmegjort e-conomic-nørd</p>
Forslag af (15.8k points)
Hej Susanne

Tak for din konstruktive feedback, som helt klart fortjener nogle kommentarer fra vores side:Dette er god feedback, som helt sikkert medtages på vores kommende planlægningsmøder.

  Tobias Ulldall-Espersen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (4.1k points)


Vi er meget bevidst om at systemet skal være hurtigt og responsivt, og dette arbejder vi løbende på at forbedre. Hvis der er situationer hvor du konsekvent oplever at det kører langsomt, må du meget gerne vende tilbage med information om disse.

  Tobias Ulldall-Espersen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (4.1k points)
når man har en postering der skal modposteres på flere posteringer mangler der noget der var godt i den gamle fordelingsformular. menlig indtastning af beløb med og uden moms eller brutto / netto som det hedder i den gamle fordelingsformular.

Det kunne være smart hvis man kunne trykke + for at ligge moms på beløbt og - for at trække momen fra. det har jeg prøvet i andre programmer.

det er ret nemt at kommeigang med, faktisk så nemt at man godt kan blive lidt bange for at man gør noget forkert.  

det er hvad jeg har stødt på indtil videre
Forslag af (1.1k points)
Jeg er nok ikke helt enig at en forskellige klasseklade alt efter om det er finansbilag eller kreditorfakturaer (eller betalinger) giver nogen mening.
Kan godt se at man kan spare nogle felter, men det må kunne løses på en anden måde end at have to forskellige nummerserier og lister.

. Hvor nemt var det at komme i gang med den nye kassekladde, og hvad kan vi gøre for at gøre det endnu nemmere?
Det var ok nemt, efter at have set introduktionen på youtube, men der kunne godt have været lidt mere forklaring om hvordan den adskiller sig fra den gamle. F.eks. at finansbilag og kreditorfakturaer er i forskellige systemer.

. Hvilken funktionalitet savner du mest i kassekladden - hvad skal vi prioritere at få lavet først?
 1. Deling af numreserier mellem finans og kreditorkladde.
 2. Finpusning af layout ved f.eks. brug af Chrome. Feltoverskifterne passer f.eks. ikke helt.

. På en skala fra 0 - 10 hvor sandsynligt er det at du vil anbefale en bekendt at anvende e-conomics nye kassekladde, og hvorfor/hvorfor ikke?
Svært at sige, det kommer an på hvordan deres arbejdsgang er nu og hvilke typer poster de har.
Jeg synes det er en væsentlig ændring i arbejdsgangen, at man skal have to forskellige numresystemer til nogle bilag som omhandler samme udgifter.
Forslag af (250 points)
Er netop oprettet som testkører på den nye kassekladde, som jeg har set frem til.

Ligesom SusanneK savner jeg en umiddelbar adgang til posteringer på den konto man lige har indtastet.

Men allermest savner jeg at få adgang til Debitorer og Kreditorer i den daglige kassekladde. De andre kassekladder kan være fine nok til at registrere en bunke kreditorfakturaer eller D/K betalinger, men det er jo ikke alle regnskaber der er så store, at de skal deles op i 5 forskellige nummerserier. I de 2 regnskaber jeg kører på e-conomics har jeg udelukkende omkostningskreditorer, og fakturaer fra/betalinger til disse sidder i samme mappe som mine øvrige finansbilag.

Ville det være en mulighed at indføje et felt i den daglige kassekladde, hvor man kunne vælge F, D eller K for Finans, Debitor eller Kreditor, som man kan i alle de andre regnskabsprogrammer jeg har med at gøre ??
Forslag af (280 points)
Nu har jeg også prøvet den nye kassekladde.

Ang. spørgsmålene:

1. Det var nemt nok at komme i gang med den nye kassekladde og hjælpevideoen var også ganske fin.

2. Der er nogen ting, jeg savner i forhold til den gamle kvikkladde.
- Jeg ville gerne have, at der var en momskode til modkontoen også - så var jeg ikke var tvunget til at skulle bruge flere linier, hvis modkonto også har momskode - eller at skulle sætte minus foran beløb, for at få kredit linien først.
- Jeg savner også en mulighed for at gentage linien ovenover - foreløbig bare tekstfeltet, men det ville være rart, hvis man kunne gentage kontofelterne også.
- Kunne det være muligt, at man i opsætningen af beholdningskonti, kunne vælge en bogstavskode, som man kan i den gamle kladde. Så man f.eks. kun behøver at skrive b og så vælger eks. bankkonto.
- Ville også være fint, hvis man kunne have regnefunktion i beløbsfelterne. At man eks. kunne skrive 3+4 og når man tabede videre, skrev den selv summen.

3. I det, at jeg synes den nye kassekladde er lidt tungere at bruge i forhold til den gamle kvikkladde, så vælger jeg at bruge den gamle endnu. Det tager for lang tid at bogføre en linie i forhold til den gamle. Især, at jeg skal tænke over, hvordan jeg vender noget i kredit, da den automatisk sætter i debet. Der er det nemmere i den gamle kvikkladde.
Så desværre anbefaler jeg ikke andre den nye kassekladde endnu.

Men fint initiativ - og jeg håber, at jeg bliver gladere for den nye kassekladde en dag   

Hilsen Liza
Forslag af (200 points)