Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Bogføring af betalinger med Handelsnota - November First

0
Når der gennemføres betalinger gennem November First på hæftes der ikke handelsnota på det udkast til bogføringstransaktion der lægges i kassekladden.

Brugerne skal selv logge ind i betalinger og under menuen finde betalingen under betalingsoversigten åbne handelsnota og downloade bilaget. Derefter tilbage til kassekladden og uploade bilaget til posteringen før bogføringen foretages.

Hvorfor påhæftes transaktionen til kassekladden ikke handelsbilaget når I danner transaktionen. Herved opfyldes den digitale bilagsopbevaring 100% for brugeren jf. bogføringsloven. Evt blot et opsætningsfelt hvor denne funktion tilvælges.
i Forslag » Bank af (140 points)

1 Svar

Hej Nyskejby,

Jeg har tilladt mig at plukke et udkast fra en tidligere henvendelse om lign. Da vi på Forum ikke er eksperter i jura, men i teknisk kunnen i e-conomic, så vil jeg anbefale dig at undersøge det nærmere. Vores Legal-afdeling er blevet spurgt til råds og de har svaret:

Det er et super relevant område, som du nævner.
Ånden i loven er, at bogføringen skal være gennemsigtig, hvilket betyder posteringer skal understøttes af dokumentation i form af bilag.
Hverken Erhvervsstyrelsen eller loven definerer klart, hvordan posteringer, som bankgebyrer og debitorindbetaling, skal håndteres i forhold til dokumentation.
Bemærkningerne til den nye bogføringslov i forhold til gennemsigtigheden uddyber, at den konkrete bestemmelse er en videreførsel fra den forhenværende bogføringslov.
Det er således et spørgsmål om fortolkning, hvor vi i skrivende stund ikke kan dele noget mere konkret, fordi vi ikke er bekendt med en specificering af dette fra Erhvervsstyrelsen.

For at svare på dit aktuelle ønske, så vil der som udgangspunkt ikke blive arbejdet med at skulle vedhæfte en handelsnota på en betaling via Smart Pay, da dokumentation bør være fyldstgørende fra fakturaen som du har modtaget.

Hvis det viser sig at være en krav at der skal dokumentation på fx leverandørbetalinger, er det selvfølgelig noget vi må tage op til genovervejelse.

Rigtig god dag.


Forslag af 🔒 (12.1k points)