Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Meget kritisk fejl i elektroniske bilag!!!

0

Kritisk fejl i jeres elektroniske vedhæftning af bilag

Hvis en virksomhed har mere end en kassekladde (jeg har fx 4), og disse kassekladder har enslydende eller overlappende nummerserier – så laver jeres program en meget kritisk fejl.

Når man vedhæfter et bilag på et givent bilagsnummer (fx 212) så tager jeres system ikke højde for HVILKEN kassekladde bilaget befinder sig i. Det vedhæfter det elektroniske bilag på samme bilagsnummer i ALLE kassekladder.

Det skal i have fixet, for det kan ikke være rigtigt at jeres system skal være begrænset til enten 1 kasseklasse eller forskellige nummerserier for ALLE kassekladder.

Pr 01.01.23 SKAL der vedhæftes bilag – så den her fejl vil kreere et stormløb mod jeres support fra alle virksomheder der har mere end 1 kassekladde medmindre ALLE kassekladderne har differentieret nummerering

I må meget gerne advisere når det er fixet, for lige nu kan der ikke bogføres før det problem er fixet. At ændre bilagsnummer på 300 bilag manuelt er bare ikke en mulighed da alle korresponderende fysiske bilag allerede er nummereret - så elekstroniske bilag skal vide BÅDE hvad nummer de har og HVILKEN kassekladde de tilhører. 

MVH
Smiley Køreskole

i Forslag » Bilagshåndtering af

1 Svar

Hej :-)

Jeg læser din kritik her, og jeg vil sikre mig at få lavet en forventningsafstemmelse i hvad vi skal kan ændre.

Når man er en virksomhed som anvender flere kassekladder, så anbefaler vi at der anvendes forskellige nummerserier til de forskellige kassekladder. Det gør vi af to grunde.

Den første er som du nævner, så vil man opnå et unikt bilag pr. postering, og den anden kan være ift. differentiere de forskellige posteringer efter de bogførte, og nu ikke længere er i kassekladden.

Den anden er beholde muligheden for at tilbageføre en unik postering, og ikke alle posteringer i sammenhæng med samme bilagsnummer, og dato. Så med stor sandsynlighed vil det kun være det nødvendige du tilbagefører med unikt nummer. Mange anvender også forskellige posteringsnumre for at egen ordens skyld - det er dog individuelt om man anvender bilagsnumre på den måde.

Hvis man alligevel vælger at overlappe bilagsnumre på tværs af kassekladder, så kan der altså opstå at flere bilag på samme bilagsnummer. Så bilaget vil ikke forsvinde, dog kan det et indtryk af at et bilag ikke er relevant på den postering som man netop kigger på.

Så med henblik på en løsning til dig, så kan man enten ændre nummerserien manuelt, eller bogføre som det er, og ændre det fremadrettet.

I e-conomic vil vi altså ikke ændre på at man kan genbruge samme bilagsnummer i samme regnskabsår, og gøre dem unikke fra kassekladde til kassekladde. e-conomic har trods alt haft dette setup siden sin fødsel.

Vi har tidligere modtaget forslag til at kunne dele samme nummerserie på tværs af kladderne, som jeg personligt gerne så blive implementeret. Hvornår sådan en ændring evt. kunne træde til kan jeg ikke fortælle dig.


Forslag af 🔒 (12.1k points)
opdateret af 🔒