Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Skjule linjer i tilbud/ordre/faktura

+1
Det havde været en kæmpe hjælp til, at skabe overskuelige tilbud/ordrer til vores kunder, hvis vi kunne taste hver varelinje men selv vælge, hvilke skulle være synlige på det endelige tilbud/ordre/faktura.
Da de fleste af vores  tilbud/ordrer består af mange mindre elementer i en samlet opgave, så havde kunden (og vi) været bedre tjent, med en enkelt opsummerende linje "Opgave.....1 stk. á xxx,-" i stedet for opgave og så 50 underlinjer som egentligt er mere til vores kalkule og regnskab end til deres behov.
Ønsket er altså, at kunne vælge at skjule en linje, men at beløbet stadig bliver regnet med i en "overskrift" altså fx:
- Opgave á kr. (summen af skjulte underlinjer)
  - (skjult underlinje) skruer 10 stk. á
  - (skjult underlinje) beslag 22 stk. á
  - (skjult underlinje) trækile 4 stk. á
  - (skjult underlinje) etc. etc.

Total etc. som de ser ud i dag.

På den måde består det tilbuddet for kunden af nogle få synlige linjer og beløb i stedet for flere sider uoverskuelige og for dem ligegyldige oplysninger :)
For os vil det lette arbejdet fordi vi så ikke behøver, at benytte eksterne programmer til at lave kalkuler og bedre kan bruge programmets udmærkede funktioner med avance, statistik etc. :)
i Forslag » Salg af (180 points)

2 Svar

Hej Flo

Så du vil gerne have en "overskrift" der summerer de underliggende og evt. usynlige varelinjer? Er det korrekt forstået?

Vil dit forslag så kræve at alle underliggende linjer skjules? Eller skal men selv kunne vælge hvad der vises og skjules?

Jeg forstår godt ønsket om at skabe overskuelige tilbud og samtidig have noget intern viden. Jeg er mest bekymret for om sådan en mulighed - især den med delvis skjulte linjer - vil skabe forvirring hvis summen ikke svarer til beløbet på de viste linjer. Så jeg vil gerne høre lidt mere input ang. det :)

Kender du nu funktionen med at lave sumintervaller? Det giver dig mulighed gruppere opgaver/aktiviteter/materiale i dit tilbud og på den måde skabe bedre overblik. Den funktion finder du i på knappen "Andre muligheder" ind på dit tilbud/ordre.
Forslag af 🔒 (55.9k points)

Hej Tabita.

Tak for dit svar.
Rent praktisk tror jeg det havde været nemmest at kunne sætte kryds i "Ny sum-linje" når man har trykket på "ny tilbuds/ordre/fakturalinje". Når den så er sat ind, kan man tilføje underliggende skjulte linjer. Vil jeg have en linje vist på tilbud/ordre/faktura, kan jeg jo bare oprette en normal linje som ikke er en "sum-linje".
Så kort sagt, ja alle underliggende linjer til en "sum-linje" skal være enten vist eller skjult, så man altså ikke kan vælge individuelt for hver underliggende linje, men kun for alle underliggende linjer til den enkelte "sum-linje".

Håber det giver mening :)

Hej Tabita.

Tak for dit svar.
Rent praktisk tror jeg det havde været nemmest at kunne sætte kryds i "Ny sum-linje" når man har trykket på "ny tilbuds/ordre/fakturalinje". Når den så er sat ind, kan man tilføje underliggende skjulte linjer. Vil jeg have en linje vist på tilbud/ordre/faktura, kan jeg jo bare oprette en normal linje som ikke er en "sum-linje".
Så kort sagt, ja alle underliggende linjer til en "sum-linje" skal være enten vist eller skjult, så man altså ikke kan vælge individuelt for hver underliggende linje, men kun for alle underliggende linjer til den enkelte "sum-linje".

Håber det giver mening :)

Forslag af (180 points)
Jeg forstår dit ønske og tak fordi du præcisere hvad du har behov for og kommer med forslag til hvordan det kunne udformes.

Dog må jeg sige at udsigten til at vi kommer til at opfylde dit ønske nok ikke er alt for optimistiske. Jeg tør ikke love at det bliver lavet og hvis vi gør så bliver det næppe i nærmeste fremtid. Jeg synes ideen er fin, og deler den med vores udviklere så de kan tage den i betragtning når vi kigger nærmere på vores salgsflow.