Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Standardopsætning - Holdingselskab

+1

Jeg har for nylig skiftet abonnement til 'Avanceret' og oprettet et holdingselskab til mit driftsselskab. Selskaberne er sambeskattede. Jeg savner en standardopsætning til et holdingselskab, da jeg i standardopsætningen til 'Selskab' i kontoplanen bl.a. mangler konti som 'Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder', 'Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode', 'Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, 'Finansielle anlægsaktiver' m.fl. Desuden er der slet ikke behov for en så detaljeret kontoplan til et holdingselskab som den, der er tilknyttet 'Selskab'. Jeg foreslår derfor, at der tilføjes en standardopsætning for et holdingselskab. Der kan være andre forhold i en sådan ny standardopsætning, som med fordel kunne ændres til holdingselskabet, men det har jeg ikke forholdt mig til.

i Forslag » Bogføring af (170 points)

3 Svar

Hej Ole,

Tak for dit tip til en ny standardopsætning.

Det vil give mening hvis udvalget af stadardopsætninger kunne udvides til holdingselskaber.

Jeg kunne umiddelbart ikke finde en hos Erhvervsstyrelsen. Har du et bud på hvordan en kontoplan for holding skulle i så fald se ud? Nu nævner du enkelte konti; men vil der være adskillelser mellem anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) (kapitalselskaber)?

De konti du nævner er de i øvrige obligatoriske i alle holdingselskaber? Jeg vil gerne undersøge det videre - det vil dog være en stor hjælp hvis man kunne den evt. nye kontoplan var nærliggende mod en standard. Denne standard kan jeg ikke finde.

Forslag af 🔒 (12.1k points)
Hej Alexander,

jeg er desværre ikke den rette til at give et bud på en standardkontoplan. Jeg kunne blot konstatere, da jeg skulle indtaste min åbningsbalance med udgangspunkt i mit seneste regnskab, at stort set ingen af de resultat- og balanceposter, der var i mit regnskab, passede ind i standardkontoplanen for selskaber. Jeg tænker, at I blandt jeres kunder eller samarbejdspartnere har en revisor, som hurtigt kan bistå jer i denne sag.

Det vil som nævnt være en stor hjælp for mig og sikkert også andre med en tilsvarende selskabskonstruktion, som jeg ved er meget anvendt.

Venlig hilsen

Ole Hammershøj
Forslag af (170 points)

Enig, og i samme omgang kunne man måske se ind i at de to regnskaber kunne tale sammen?

Eks. 

  • Udbytte fra drift bliver lagt korrekt automatisk i holding.
  • Renter på lån fra holding til drift beregnes og bogføres automatisk.
  • Etc...

    Når nu selskaberne er sambeskattede og begge er i Economic, så har i allerede adgang til begge og kan derfor lave en løsning som vil gøre det lettere at bruge. 

Forslag af (340 points)