Informizely customer feedback surveys

Mulighed for at styre momskode via leverandør

0

Vores udfordring:

Vi køber varer fra både indland og udland, som skal bogføres til vores Varelager konto. 

Når vi bogfører en leverandørfaktura i tabben Regnskab skal vi derfor manuelt vælge enten I25 eller IV25 som momskode for hver eneste leverandørfaktura. Dette giver en masse ekstraarbejde - samt potentielt graverende fejl (inkl. forkert opkrævet moms). 

Vi kan ikke løse dette ved at oprette fx "Varelager I25" og "Varelager IV25" som modkonti, da det i praksis ikke reflekterer vores fysiske varelager. Dvs. vi kan ikke splitte vores Vareforbrug mellem sådanne to konti på nogen meningsfuld måde. 

Forslag:

En simpel løsning vil være, at man ifm. oprettelsen af en leverandør fik mulighed for at vælge "momskode". Denne momskode kunne så blive benyttet i de tilfælde hvor modkontoen ikke har angivet en momskode som default (fx for Varelager).

En mere "soft" udruldning af dette kunne være at man kunne specificere momskode per leverandør, samt under leverandøren tilvælge "Lad leverandørens momskode gælde forud for modkontoens momskode" eller lignende. 

Med ovenstående ændring kunne man således bogføre både indland/udland leverandører til Varelager og automatisk få tilføjet den rigtige momskode, hvilket man ville kunne sætte op én gang per leverandør - fremfor at man manuelt skal tilføje det. I vores regnskab har vi ca 500 manuelle momskode-tilføjelser per år alene pga. denne udfordring - og vi skal så sikre at 500 ud af 500 er mappet rigtigt, ellers har vi fejl i vores moms. Da der ikke er nogen praktisk/automatiseret måde at sikre dette på er det en kæmpe udfordring pt for os. Jeg antager dette må være gældende for en meget stor andel af jeres kunder, som har at gøre med fysisk lager og varer fra både indland og udland.

i Forslag » Leverandører af (180 points)

1 Svar

Hej Soyouz,

Tak for dit forslag. Jeg forstår din udfordring, og forstår behovet for at kunne vælge en specifik momskode på de enkelte leverandører.

Du beskriver din arbejdsgang sker fra fanen Regnskab, hvor I opretter jeres leverandørfakturaer, og her nævner du også at I har et varelager.

Jeg mangler lidt indsigt i hvordan er jeres arbejdsproces, når I sælger ud af jeres varelager. Hvordan bogfører I den nedskrevne værdi for jeres varelager?

Min første tanke var, at vores Lager-modul kan behovsafdække jer, og løse den udfording du beskriver her. Her vil man kunne sætte en momskode på en leverandør, netop af samme årsager som du beskriver. Men måske er der en særlig årsag til at I ikke anvender vores Lager-modul, og/eller hvorfor I vælger at oprette jeres leverandørfakturaer fra fanen Regnskab?

Du må endelig vende retur, så får vi kigget på dit forslag igen :-)

Venlig hilsen/Best regards

 

Alexander Smolkine

WOW Hero, Planet WOW

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Gærtorvet 1, 3, 5, 1799 København V

CVR-nummer: 29403473

Forslag af (8.7k points)
Hej Alexander,

Vi udvikler og sælger elektroniske produkter, som består af flere hundrede delkomponenter. Det vil være enormt komplekst at styre i e-conomics lagermodul, og derfor håndterer vi det idag separat. Specifikt bogfører vi leverandørfakturaer mod varelager og foretager løbende optælling af varelager per kvartal for at estimere vareforbrug (og dermed justering af varelager).

Vores setup fungerer udemærket, udover det nævnte problem.

Jeg synes det vil give rigtig god mening at tilføje denne mulighed i jeres standard setup. Både fordi der findes use cases som vores, hvor lagermodulet ikke egner sig til styring af lageret - men også ud fra, at det virker ekstremt at skulle betale 139 DKK/måned blot for at opnå denne funktionalitet, som jeg vil mene burde være en standardmulighed.

Jeg vil umiddelbart forvente at denne feature vil være relativt light at implementere da der blot er tale om 1-2 felter ekstra i leverandøroprettelsen, som så udelukkende benyttes til at angive en default værdi for momskoden ved oprettelse af leverandørfaktura. Samtidigt vil det ikke have negative konsekvenser for andre brugere, idet de ekstra felter i leverandør-oprettelsen er optional.

Håber dette er noget I vil implementere.
Hej igen, jeg håber at du er kommet godt ind i det nye år :-)

Min forståelse er at vores Lager mismatcher jeres behov. I har fundet en work-around, som gør det muligt at bruge produktet, men vi er ikke strømlinet omkring hvordan vores Lager er bedst anvendt.

Ændringen er for radikal, og går i strid i hvordan vi tænker moms i e-conomic. Selvom implementering potentiel set kunne være nem, så forandrer det hele vores tankegang omkring hvordan moms skal håndteres. Det vil kræve at alle vores brugere, eller som det mindste, at alle vores brugere som anvender Lager, pludselig skal tage stilling til, hvilken momskode der skal tilvælges på en leverandør.

I denne omgang må jeg gå med løsningen om at holde det simpelt. Min anbefaling må derfor gå med at overveje andre Lager-systemer, som kan behovsafdække jer bedre end vi kan.