Informizely customer feedback surveys
Se de seneste forbedringer
Lagerflyt - registrering og rapport

0
Jeg har erfaret, og fået det bekræftet hos supportafdelingen, at:

når der bogføres en lagerflytning, registreres posterne ikke på lagerkortet, og der genereres heller ikke en rapport, der dokumenterer flytningen. Teknisk afdelings argumentation for, at der ingen registrering sker, er, at der ikke finder en finanstransaktion sted.

Det kan de have ret i, men også ikke-ret. Hvis man anvender afdelingsregnskab, vil der ske en økonomisk transaktion afdelingerne imellem, som dermed ikke registreres. Men det problem er jo allerede løst, da man tilsyneladende ikke kan registrere på afdelings-niveau i lagermodulet.

Supportafdelingen har opfordret mig til at bringe problemet i forum, hvilket jeg finder lidt besynderligt, da jeg ikke mener, at problemerne skal løses via flertalsafgørelser, men via sund fornuft og kundebehov.
i Forslag » Lagerstyring af (26.5k points)
gen-kategoriseret af

1 Svar

Hej Erik,

Tak for dit forslag. Det er noteret og vi vender tilbage.

Generelt omkring forum og bruger/kundeforslag fornemmer jeg at vi nok mangler at synliggøre hvordan vi arbejder med sligt. Nedenstående er et koncentrat.

Efter en noget famlende start fra vores side af, hvor ikke alle her på forum fik den behandling de havde fortjent, forsøger vi nu at følge tæt op på forslag/kommentarer/spørgsmål. Vi bestræber os på at give et konkret og hurtigt svar.
Konkret samles relevante personer her i huset hver 14. dag for at drøfte igangværende og fremtidige markedspakker.  Brugere kan således forvente at få et konkret (om muligt) svar omkring 14 dage efter du har posteret dit indlæg (sommerperiode nok undtaget). Vi tilstræber at have planlagt 3 markedspakker ud i fremtiden.  Vi er dog ikke (endnu?) parate til at melde de tre ud forlods. Vi forbeholder os retten til ændringer, da der arbejdes til sidste øjeblik bla. med test, oversættelse, dokumentation oa.

Som omtalt i andet steds på forum er der mange ting der afgør hvad, hvordan, hvornår og om overhovedet vi implementerer et brugerforslag. - http://forum.e-conomic.dk/forbedringsforslag-til-conomic/opsamling-t391.html?hilit=opsumering#p1328

Flertalsafgørelser indgår ikke. Men i en verden med begrænsede ressourcer tilstræber vi at udvikle funktioner (og andet) der rammer flest mulige og som letter mest muligt. Forudsætning er selvfølgelig at det er foreneligt med vores egne ønsker/tanker.

I mangel af andre metoder (uservoice i Ny kassekladde undtaget) har vi valgt at forsøge med en åben og transparent process her på forum. Andre kan komme med kommentarer, støtte, afvise mm.

I en ikke al for fjern fremtid vil jeg andetsteds skrive mere om dette emne så vi viser hvordan vi tænker og gør ting omkring brugerforslag.

Med venlig hilsen

  Kim Sneum Madsen Online regnskabsprogram   e-conomic support -  Din vej til vores support e-copedia - Opslagsværk om e-conomic e-conomic blog - Hold dig opdateret
Forslag af (24.0k points)