et ekstra datofelt ifm fakturering

0
Jeg mangler at der både er et bilags datofelt samt et bogførings datofelt. Jeg bruger det specielt nu når jeg skal sende faktura til kunder som vedr. 2020, så faktura til kunden har en d.d. (altså dato for den dag jeg skriver fakturaen,  men selve bogføringsdatoen er i det nye år. Derved vil momsen så også blive rigtig og være der hvor den hører til.
spurgt 13 Dec, 2019 i Forslag » Salg af GL (140 points)
er det bare mig eller??

Hvis momsen skal ligge i det nye år, skal fakturadato være i det nye år. Der er intet til hinder for at du skriver en faktura dateret 2/1-2020 og sender den i dag...?!?!?!

Så det kan godt være du sender fakturaen i dag, men den er officielt ikke udstedt endnu. Eller hvad misser jeg?
Jeg sender f.eks. en faktura den 14. dec som vedrører husleje for 2020

Her vil jeg godt have en bilagsdato der hedder den 14. december, men rent bogføringsmæssigt er datoen 1.1. 2020.

Jeg synes det er problematisk at kunden får en faktura dateret 1.1.2020 som er sendt f.eks den 14. dec. 2019 -  betalingsfristen er her så nødt til at være netto kontant - som jo ingen overholder og jeg ved med mig selv, at hvis jeg modtager en faktura og ser at dato er ind i det nye år, så ligger den til jeg er klar til at bogføre i det nye år.
Så alle andre måneder har du en fakturadato for husleje som ligger i måneden FØR huslejen gælder for?

Det vil sige at jeg, som bogfører og dermed udgiftsfører for denne måneds udgifter får en faktura der faktisk først udgør en udgift til næste måned allerede i denne måned.

Det er da mere irriterende end at få en faktura dateret den måned udgiften vedrører nogle uger før. Men faktisk gjorde Economic netop det jeg foreslår, og det klagede jeg over og de ændrede det.

Jeg ser dit dilemma, men bogføringsmæssigt kan man heller ikke gøre det du foreslår, i mine øjne.

Dater den 1/1, send den nu og forklar kunden problemet i din følgeskrivelse :-)

 

Og betaling 0 dage, da han jo har  haft tid nok til at oprette betalingen.
vi arbejder alle forskelligt og har forskellige synspunkter for hvad der er bedst.

jeg ønsker at kunne bestemme selv hvilken dag der er bogføringsdato og hvilken dag der er bilagsdato. Tit er det jo samme dato, men her hos os sket det jævnligt at jeg har brug for at bilagsdato er en anden end bogføringsdato.

2 Svar

Hej og tak for dit indlæg

Umiddelbart har vi ikke hørt dette ønske før. Vi får rigtig mange gode forslag og koncentrere os om dem som kommer de fleste kunder til gode.

Jeg lader det dog lige stå åbent en måneds tid, for at se vores andre kunders tilbagemeldinger.

God dag til dig

Venlig hilsen/Best regards

 

Susan Jensen

WOW Hero, Planet WOW

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Langebrogade 1, 1411 København K

CVR-nummer: 29403473

besvaret 17 Dec, 2019 Forslag af Susan Jensen (27,220 points)
Hej igen

Dit forslag har nu stået åbent her en måneds tid og jeg må give de kunder ret der har kommenteret det.

Jeg må indrømme, at jeg heller aldrig har hørt om, at man vil have en bilags dato tidligere end der hvor bilaget faktisk skal bogføres og hvor det hører til.

Jeg kan umiddelbart ikke se, at der er ønsker fra andre kunder på netop dit forslag, så derfor må jeg desværre afvise det.

Men rigtig god weekend til dig alligevel

Venlig hilsen/Best regards

 

Susan Jensen

WOW Hero, Planet WOW

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Langebrogade 1, 1411 København K

CVR-nummer: 29403473

besvaret 10 Jan Forslag af Susan Jensen (27,220 points)