Informizely customer feedback surveys

Guld og grønne skove

0
Når I nu er i gang med at undskylde, love en hel masse, indskrænke Jeres marked o.s.v., kan vi så også få nogen konkret information om f.eks. fremtiden for Jeres lagermodul, en ordentlig valutastyring og -information(Kontooversigter/Saldolister) og forbedringer i indscanningsmodulet?

Hvis I ikke forbedrer Jer på de punkter, kan det hele jo være lige meget.

Og hvor finder dialogen sted? Indtil nu har jeg kun oplevet en envejskommunikation med kærlighedserklæringer og lign. Hvis e-conomic vil tages alvorlig, skal der meget mere til.
i Spørgsmål » Lager af (26.4k points)
opdateret af

1 Svar

Hej Erik,

Tak for dit indlæg. Lad mig svare på nogle forjhold du nævner:

"Guld og grønne skove" har almindeligvis den betydning at nogen er stillet noget i udsigt uden at der var/er dækning herfor. Ikke overraskedne er jeg ikke enig med din beskrivelse. Talrige forbedreinger er rulelt ud via forumforslag. Hvilket konkrete forslag vi her på forum ikke har behandlet er ikke dokumenteret af dig. Tværtom kan jeg dokumentere at alene i 2014 har vi implemeteret omkring 100 forumforslag. http://blog.e-conomic.dk/naesten-100-succeshistorier/

 

"Dialog". Vi to har gennem tiden haft tæt og højfrekvent ofte dialog. Direkte og på online medier. Du har rent faktisk besøgt os og haft samtaletide med nøglepersonale herinde. Dine input er vældigt værdsat. Som jeg ved flere lejligheder har sagt så forholder vi os til  konkrete forslag her fra forum. Vi erkender åbent at ikke alle forslag er foreneligt med vores egne planer/ambitioner og/eller ikek giver mest bang fopr the buck.

 

"Lager". Tilbage i 2012 skrev jeg på bloggen omkring lager. http://blog.e-conomic.dk/hvad-vi-kan-nu-bare-bedre/. Det gør sig stadig gældende.

"Tillægsmodulet Lager

Jeg har andetsteds skrevet om dette tillægsmodul, at det er det mest omdiskuterede af vores tillægsmoduler. Det skyldes bl.a. at lager ikke er en entydig størrelse.

Behov varierer meget fra branche til branche og endda fra virksomhed til virksomhed inden for samme branche.

Eksempelvis: hvad en person opfatter som lager, opfattes af andre som produktion. Et andet eksempel er, at Lokationer opfattes af nogen som ”varehusets placering”, hvor andre opfatter det som ”hyldelokation” i bilen eller på lageret.

Det er umuligt for os at imødekomme så forskellige ønsker.  Så de generelle principper for vores udvikling gør sig i endnu højere grad gældende for lager. Vi vil sætte fokus på at gøre det, vi har, nemmere og bedre.

Vi tager udgangspunkt i forumforslag, når vi fastlægger indholdet. Startende med oktobers første markedspakke vil den og de følgende indeholde elementer til lager."


 

Kim Sneum Madsen

Online regnskabsprogram
 

Spørgsmål af (24.0k points)