Regnskabsafslutning.

0
Hvis en virksomhed gerne vil færdiggøre sin årsregnskab og skal tage stilling til flg. 

en privat bolig, som er indregnet til anskaffelsessum?

Hvordan skal dette så regnskabsmæssigt behandles? 

i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af (140 points)

1 Svar

Hej Heidi

Du skriver ikke, om der er tale om en personlig virksomhed, eller et selskab. Hvis det er førstnævnte, så kan ejendommen godt indregnes til kostpris (uden dog at komme nærmere ind på, hvorfor en privat ejendom er indregnet i årsregnskabet). Dog skal man være opmærksom på eventuelle skattemæssige problemstillinger vedrørende ejendommen.

Hvis der er tale om et selskab, så kan den som udgangspunkt ikke indregnes til kostpris, men skal følge årsregnskabslovens regler om indregning.

Jeg vil anbefale, at du/virksomheden kontakter en revisor for nærmere rådgivning og hjælp til at få udarbejdet et korrekt årsregnskab.

Med venlig hilsen

Rasmus Markussen

Algade Revision

Algade Revision varetager alle regnskabs- og skattemæssige opgaver for små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher. Vores ydelser omfatter årsrapport, revision, selskabsstiftelse, omstrukturering, generationsskifte, budget, regnskab, skatterådgivning og lønadministration.
Bogføringshjælp af (720 points)