Bliver lagerværdi ved fordeling af fragt på vare forkert?

0

Jeg anvender lagermodulet, og har tidligere spurgt i dette forum om fragten iforbindelse med indkøb skal fordeles på varene, og fået af vide at dette er det mest korrekte. 

Nu har har jeg så efterfølgende andensteds fået af vide, at det ikke er så smart, da så lagerværdien vil være forkert, idet denne værdi er inkl. fragten, og hvis man så efterfølgende køber varen hjem igen, men til en anden fragt pris så vil denne lagerværdi være forkert, da den indeholder fragt der fordeler sig over feks, 3 indkøb med forskellige fragtpriser. Og at det derfor vil være mere korrekt at bogføre fragtomkostningen med det samme på en konto man feks kalder Fragt m/moms vedr. køb under Direkteomkostninger. 

Så nu er jeg lidt forvirret over hvad der faktisk er mest korrekt eller om begge måde i virkeligheden er lige korrekte

lukket
i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af (910 points)

2 Svar

 
Bedste svar
Hej Mmalling

Hvis du ønsker at bogføre den del af dit varelager væk, som består af fragt.
Så er det nødvendigt at finde de specifikke varenumre hvorpå der er tilgået fragt og lave en lagerregulering på disse, således at du fjerner den værdi fragten udgør. Når du bogfører denne regulering vil du så kunne anvende din fragt-konto, for at flytte værdien op i driften.

En eller flere direkte finanspostering(er) vil ikke regulere dit lagermoduls værdi, hvorfor du er nødt til at bruge lagerreguleringer til at lave denne rettelse. Disse lagerreguleringer vil naturligvis ikke indeholde moms på nogen måde.

Med venlig hilsen

Lauris Sørensen

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Bogføringshjælp af (34.9k points)
valgt som bedste svar af
Ok, det bliver et større arbejde kan jeg godt se for det er rigtig mange vare det drejer sig om.
Jeg tænker at jeg kunne oprette et varenummer uden lagertræk og så lave en regulering på dette vare nummer
Du kan ikke regulere på varer uden lagertræk desværre.
Og så eliminerer vi ikke det faktum at de varer der har fragt indregnet i kostprisen, så vil lave et misvisende vareforbrug, hvis du allerede har reguleret fragten væk andetsteds.

Så du kan finde frem til hvad der er fragt på de enkelte varenumre, eller du kan lade det udfase sig selv igennem vareforbruget.

Sidste alternativ er at du laver reguleringen på næste balancedato i samarbejde med din revisor. Her vil du igen skulle finde fragten eller se stort på om det regulerede er fragt eller ukurans/svind/andet.
Det du mener er at jeg kan lade fragten være på de varenumre det nu drejer sig om, og lade det regulere sig selv igennem vareforbruget efterhånden som de bliver solgt, hvor det så til sidst vil ende op med at de 4561,44 vil være trukket ud af lagerværdien igen?
For problemet er jo at hvis fragten udgjorde feks 49,- og der var 5 produkter på fakturaen er disse 49,- jo af systemet fordelt ud på de 5 produkter med et eller andet større eller mindre beløb.
Og så kan jeg vel sagtens fra idag og fremover bogføre fragten på direkte omkostninger med det samme uden problemer
Ja lige i dit eksempel vil hvert produkt have en yderligere kostpris på 9,80 kr.
Og dette vil være indregnet i det vareforbrug der bogføres for produktet ved et salg.

Så hvis du har en liste med indkøbspriser, som du kan matche med din lageroptælling - så kan du også relativt udarbejde et excel ark der fortæller dig hvor meget du skal regulere på hver af dine varer og deres beholdning.
Dette Excel ark kan så anvendes til import at lagerreguleringer - hvis du ønsker at rette op på det den vej.

Alternativt vil gns. kostprisen, lige så stille udfase fragten, hvis du begynder at bogføre den på direkte omkostninger, ja.

Hej Mmalling

 

Hvad der er rigtigt og forkert i dette tilfælde afhænger meget af hvilket princip man har valgt at anvende. Som tommelfingerregel kan man sige at kontinuerligtet er nøgleordet. Har man gjort det på en måde én gang, så vil jeg anbefale at man fortsætter med dette.

 

Grunden til at det kan lade sig gøre at fordele fragten ud på varen er fordi at det ifølge lovgivningen er tilladt at medtage hjemtagelsesomkostninger i kostprisen. Det øger selvfølgelig lagerværdien og dermed også kostprisen for varen og derigennem vareforbruget.

 

Derfor er der ikke noget rigtigt eller forkert, fragten skal nok blive bogført oppe i din resultatopgørelse, før eller siden. Så det vigtigste er at man har et standpunkt om hvilket princip man har valgt at følge og derfra fortsætter med at følge dette.

 

Revisorer og bogholdere er naturligvis meget velkomne til at modsige eller bakke op om dette smiley


Med venlig hilsen

Lauris Sørensen

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Bogføringshjælp af (34.9k points)
Jamen så er det jo kun de 20,- kr der bliver krediteret.

Jeg forstår sagtens hvad du mener, men eftersom man tillader at kostprisen er inkl hjemtagelsesomkostninger, så acceptere man vel i lovgivningen at lagerværdien faktisk er forkert
Hvis det er 20 kroner der bliver krediteret, så har du stadig 5,- på lager. Hvordan vil du stable og dokumentere disse 5,-kroner, de er imaginære.

Og jo du må gerne, lovgivningsmæssigt, medtage leveringsomkostninger i dit varelager, men det gør ikke at dit regnskab er retvisende. Du afløfter først omkostningen når du sælger, dvs. fragt bliver nu en salgsomkostning og ikke en købsbetinget omkostning.

Samtidig viser dit regnskab heller ikke den korrekte indre værdi.
Ja, jeg kan sagtens se hvad du mener, at det regnskabsmæssigt er mest korrekt at bogføre fragten med det samme som en direkte omkostning.
Jeg kan faktisk se at 4561,44 af min lagerværdi består af fragt. Så fremover vil jeg bogføre fragten med det samme på en konto i direkte omkostninger. Men burde jeg ikke trække de 4561,44 ud af lageret og flytte over til direkte omkostning og hvordan gør jeg det så det stemmer i finanslagerværdien i lagermodulet stemmer med lagerkontoen.
Jeg bruger ikke selv lagermodulet, men det mest sikre måde er at tilbageføre alle bilag med fragt (kun fragtdelen) til direkte omkostninger. Du kan sagtens bruge samme bilagsnumre ved omposteringerne, husk at du ikke skal bogføre moms ved omposteringerne.

I alm. finansbogholderi krediterer du lager kr. 4561,44 (ingen moms) og debiterer fragt under direkte omkostninger.

Hvis du vælger at gøre hele øvelsen i én postering får du omkostningen (4561,44) i den måned du posterer i.