Bogføring modtaget depositum for lejlighed

0
Jeg skal bogføre modtaget indskud og forudbetalt husleje i lejlighed, det tilhører balancen men hvor gør jeg det bedst.

er det kort eller langfristet gæld.
i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af (300 points)

1 Svar

Da en lejer typisk kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, vil jeg mene at indskud og forudbetalt leje er kortfristet gæld.

Jeg har fundet følgende definitioner på nettet:

Langfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der som regel er en følge af en juridisk bindende aftale. Langfristede gældsforpligtigelser er desuden kendetegnet ved at være forpligtigelser, som er kendt med hensyn til beløb og betalingstidspunkt, og som forfalder efter mere end ét år.

Kortfristede gældsforpligtelser er defineret som forpligtelser, hvor tidspunktet for betaling samt beløbet er kendt, og betaling forfalder inden for et år.
Bogføringshjælp af (140 points)