Flere leveringssteder til samme kunde i abonnement

+1
Vi leverer bl.a. den samme vare/ydelse til den samme abonnent, men på flere forskellige leveringsadresser.

Vi savner funktion hvor vi kan vælge mellem leveringsadresser:

Abonnement -> Abonnenter -> (??Leveringssted??) "mangler"

Som det er pt. er det kun det leveringssted, der er angivet i debitorkartoteket, der angives på faktura ved abonnementskørsel.
i Forslag » Dimension (afdelinger) af (130 points)
status opdateret af
Vi står med det samme problem, og håber der findes en løsning

2 Svar

Hej til jer begge

Vi har en sales app til e-conomic, hvor der kan skiftes mellem flere leveringesteder simpelt og enkelt.

Om den kan løse jeres problem ved jeg ikke men jeg vil rigtig gerne i dialog med jer for at høre om den kan klare problemet.

Ring til mig på telefon 7025 7600 eller send en mail php@itnvision.dk

Med venlig hilsen

Per Holm-Pedersen

facebook.com/itnvision
Forslag af (18k points)
Hej

Tak for dit indlæg.

Jeg kan godt forstå behovet for at man kan have kunder der modtager samme varer men som skal leveres på forskellige leveringssteder.

Jeg ved dog at ressourcerne lige i øjeblikket bliver brugt andre steder i forbindelse med abonnementsmodulet, men jeg synes egentlig stadig at idéen er fornuftig.

Jeg sætter det dog umiddelbart til implementeres-ikke, da vores ressourcer bliver lagt et andet sted i det næste stykke tid, og det lader til at kunne løses med en integration fra itnvision som Per skriver.

Så i stedet for at holde jer hen med at det muligvis bliver udvilket, så synes jeg i skal tage fat på Per og høre om muligheder for at få denne funktion igennem en af deres integrationer.

Selvom forslaget står som implementeres ikke, vil vi stadig kunne åbne op for det hvis efterspørgslen bliver større og det er i tråd med vores planer for abonnementsmodulet.

Med venlig hilsen

Philip Kofod-Nielsen

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (17.7k points)